Tài liệu hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam

posted Jul 9, 2013, 7:47 PM by Le Phan   [ updated Jul 9, 2013, 7:55 PM ]

Gởi đến quý vị một tài liệu quý giá. Đây là một công trình sưu tập rất công phu của anh Mạnh Hải đã được đăng lên Flickr từ năm 2007 gồm có 32,498 tấm hình chia làm 416 bộ hình, cho chúng ta thấy Việt Nam trải qua khoảng thời gian từ thế kỷ 17,18,19 và 20

Nơi đây có chứa nhiều hình ảnh thật xưa, có giá trị lịch sử văn hóa Việt Nam tưởng không bao giờ được coi, mời quý vị vào xem:

Comments