Taekwondo - NEW PROGRAM

posted May 27, 2012, 7:23 PM by Nhung Nguyen, VCCO VP Internal   [ updated Jul 7, 2012, 12:59 PM by Le Phan ]
The VCCO is excited to announce that it will be piloting a new Tae Kwon Do program starting on June 3rd, 2012.

Ngoái các sinh hoạt thể dục thể thao hiện tại như Taichi, Yoga, Zumba, bóng chuyền, vũ cầu, CĐNVOttawa xin trân trọng giới thiệu thêm một sinh hoạt mới, lớp học Taekwondo cho mọi lứa tuổi sẽ bắt đầu từ ngày Chủ nhật 3 tháng 6 năm 2012. 

Lớp Tae Kwon Do: Mỗi sáng Chủ Nhật từ 11:30 AM đến 12:30 PM
Địa điểm: Dalhousie Community Centre, 755 Somerset St. West, Ottawa
Lệ phí tham gia: $30 một tháng hoặc $50 cho mỗi hai tháng.

Muốn biết thêm chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Nguyên qua số điện thoại : 
(613) 823-5414 hoặc qua địa chỉ điện thư : tkd.ottClub@yahoo.ca
When: Every Sunday from 11:30 AM to 12:30 PM, starting 3rd June 2012 
Where: Dalhousie Community Centre, 755 Somerset St. West, Ottawa
Cost: $30 per month or $50 for 2 months.

Please register by contacting Mr. Nguyen at: (613) 823-5414
or by email tkd.ottClub@yahoo.ca

Comments