Sinh hoạt đặc biệt tại Viện Bảo Tàng Lịch Sử Canada Hearts of Freedom: Special Gala at the Canadian Museum of History

posted May 9, 2016, 7:32 AM by Danh Lam Nguyen

Vietnamese Version


 

Những trái tim của tự do: Sinh hoạt đặc biệt tại Viện Bảo Tàng Lịch Sử Canada 

 

Vào ngày chủ nhật 5 tháng 6 năm 2016, xin mời quý vị cùng họp mặt với các thành viên của các cộng đồng Campuchia, Lào và Việt Nam và các bạn ngườiGia-Nã-Đại, tham dự buổi gala đặc biệt kỷ niệm 30 năm của giải Nansen, là giải thưởng cao quý của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc trao tặng cho toàn dân Canada để đánh dấu sự đóng góp quan trọng và liên tục của họ trong việc giúp người tị nạn.

 

Sinh hoạt Những trái tim của tự do là một cơ hội quan trọng để nhìn lại lịch sử của người tị nạn vùng  Đông Nam Á . Ngoài ra, sinh hoạt này cũng có mục đích làm gia tăng sự hiểu biết về những đóng góp của người dân Canada trong vấn đề tị nạn của cuối thập niên 1970.  Sinh hoạt này cũng trình bày các thử thách mà người tị nạn gốc Campuchia, Lào và Việt Nam đã phải trải qua trong chuyến đi tìm tự do của họ.

 

Gala kỷ niệm này được tổ chức đúng thời điểm, vì Viện Bảo Tàng Lịch Sử Canada gần đây đã quyết định sẽ ghi nhận những câu chuyện của người tị nạn Đông Nam Á và những hành động nhân đạo của người Canada trong phòng triển lãm mới mang tên Lịch Sử Canada (Canadian History Hall). Phòng triển lãm này sẽ khánh thành vào năm 2017, trong dịp sinh nhật 150 năm của Liên Đoàn Gia-Nã-Đại .

 

Qua các tiết mục văn nghệ, sinh hoạt Những trái tim của tự do cũng đề cao nét đa đạng của sự  đóng góp về văn hoá của các cộng đồng Campuchia, Lào và Việt Nam tại vùng thủ đô.

 

Ban Tổ chức: Liên Hội Người Việt Canada

                        Hội Người Campuchia vùng Ottawa

                        Hội Người Lào vùng Ottawa

Cùng với sự cộng tác của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Canada và các hội đoàn đã giúp đỡ người tị nạn Đông Nam Á

 

Thời gian: Chủ nhật ngày 5 tháng 6 năm 2016, từ  6 giờ30 chiều đến 9 giờ tối

 

Địa điểm : Grand Hall, Canadian Museum of History (CMH)

                     100 rue Laurier, Gatineau, Quebec

 

Giá vé: $20/người

           Có bán tại quầy vé của Viện Bảo Tàng Lịch Sử Canada và qua Internet, tại trang mạng sau :---------------


English Version

Hearts of Freedom: Special Gala at the Canadian Museum of History

 

Please forward to your friends & acquaintances

 

On Sunday June 5th, 2016, come join the members of the Cambodian, Laotian and Vietnamese communities and their Canadian friends, for a special gala dedicated to the 30th anniversary of the Nansen Medal, the prestigious distinction awarded by the United Nations High Commissioner for Refugees to the Canadian people in recognition of their essential and constant contribution to the cause of refugees.

 

The Hearts of Freedom Gala is an important opportunity to look back on the history of Southeast Asian refugees and aims to promote wider public awareness about the contributions of the people of Canada to the refugee crisis of the late 1970s. The event also highlights the challenges faced by Cambodian, Laotian and Vietnamese refugees on their journey to freedom.

 

The celebration is especially timely: the Canadian Museum of History has recently decided to include stories of Southeast Asian refugees and the Canadian humanitarian effort in the new Canadian History Hall. The Hall is scheduled to open on the 150th anniversary of Confederation in 2017.

 

Through music and dance performances, the gala also aims to highlight the vibrant cultural diversity that the Cambodian, Laotian and Vietnamese communities bring to the National Capital Region.

 

Organized by :  The Vietnamese Canadian Federation

    The Cambodian Association of Ottawa Valley

                               The Laotian Association of Ottawa Valley

                             

In partnership with the Canadian Museum of History and the organizations involved in helping the Southeast Asian refugees.

 

Date and time : Sunday June 5th, 2016 from 6:30pm-9pm

 

Location :  The Grand Hall, Canadian Museum of History (CMH)

                         100 rue Laurier, Gatineau, Quebec

 

Ticket: $20/person (tax included)

           On sale at the CMH Box office and online at weblink below:

http://www.historymuseum.ca/event/30th-anniversary-of-the-presentation-of-the-nansen-refugee-award-to-the-people-of-canada/
--------------


French Version


Coeurs de la liber: un gala spécial au Musée canadien de l'histoire

 

Le dimanche 5 juin 2016, venez vous joindre aux membres des communautés cambodgienne, laotienne et vietnamienne et leurs amis canadiens, lors d'un gala spécial pour célébrer le 30e anniversaire de la remise de la médaille Nansen, distinction prestigieuse décernée par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au peuple canadien en reconnaissance de la contribution majeure et soutenue des Canadiens à la cause des réfugiés.

 

Le Gala Coeurs de la liberté est une belle occasion pour mieux connaître l'histoire des réfugiés de l'Asie du Sud-Est et celle de la contribution du peuple canadien lors de la crise des réfugiés à la fin des années 70.  Il souligne aussi les défis et moments marquants du parcours des réfugiés cambodgiens, laotiens et vietnamiens vers la liberté.

 

Cette célébration arrive à point nommé : en effet, le Musée canadien de l’histoire vient de décider d’ajouter au contenu de la salle de l’Histoire canadienne des récits sur la vie des réfugiés de l’Asie du Sud-Est et sur l’action humanitaire menée par les Canadiens pour leur venir en aide. La nouvelle salle d’exposition sera inaugurée à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération, en 2017.

 

Avec les performances de danses et de musiques, le gala a également pour but de célébrer la richesse de la diversité culturelle et le dynamisme qu’apportent les communautés cambodgiennes, laotiennes et vietnamiennes à la région de la capitale nationale.

 

Organisé par:  La Fédération vietnamienne du Canada

   L'Association cambodgienne de la vallée Ottawa

                           L'Association laotienne de la vallée Ottawa

                       

En collaboration avec le Musée canadien de l'histoire et les organisations impliquées dans l'aide aux réfugiés de l'Asie du Sud-Est.

 

Date: Le dimanche 5 juin, 2016, de 18h30 à 21h

Lieu:  La Grande Galerie, Musée canadien de l'histoire

            100 rue Laurier, Gatineau, Quebec

Billet: $20/personne (taxe inclus)

          En vente à la billetterie du Musée canadien de l'histoire et en ligne au hyperlien suivant:

http://www.museedelhistoire.ca/event/le-30e-anniversaire-de-la-remise-de-la-distinction-nansen-pour-les-refugies-au-peuple-canadien/

ą
Danh Lam Nguyen,
May 9, 2016, 7:32 AM
Comments