Sinh hoạt của người Việt cao niên tại thủ đô Ottawa trong tháng 6 năm 2016

posted May 19, 2016, 5:11 AM by Le Phan
Kính thưa quý vị,

Tháng sáu là tháng của người Việt cao niên tại thủ đô Ottawa. Cộng Đồng Người Việt Ottawa và Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Somerset West sẽ tổ chức nhiều sinh hoạt cho quý vị cao niên. Trong đó chúng tôi sẽ tổ chức 4 buổi nói chuyện nhằm mục đích đem lại lợi ích thiết thực cho các vị cao niên trong cộng đồng người Việt tại Ottawa. Bốn diễn giả đã nhận lời mời của chúng tôi là: TS Vũ Minh Kỳ, BS Võ Như Ngọc, BS Nguyễn Bá Thu Trang, Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Huy Mỹ và TS Trương Công Hiếu. Những buổi nói chuyện này sẽ được tổ chức tại lầu 3 Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Somerset West số 55 đường Eccles. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị tham dự.Comments