Sinh Hoạt Cao NiênCộng Đồng Người Việt Ottawa

posted Mar 3, 2017, 7:25 AM by Le Phan
Sinh Hoạt Cao Niên Cộng Đồng Người Việt Ottawa 

Quý bác cao niên trong Cộng Đồng Người Việt Ottawa đã đến tham dự ngày Sharing Dance 2017 do Hội đồng Kế hoạch xã hội của Ottawa (Social Planning Council of Ottawa) tổ chức. Đây là chương trình nhằm mục đích tạo những sinh hoạt cho những vị cao niên bị cô lập trong xã hội (Creating Community for Isolated Ethno-Cultural Seniors). Trường Ballet Quốc gia Canada (Canada’s National Ballet School) đã gửi giáo sư đến tập cho khoảng 40 vị cao niên đến tham dự từ những cộng đồng như Hàn Quốc, Trung Hoa, Ấn Độ, Sri Lanka, Philippines, Ba Lan, Rwanda, Sikh và Việt Nam... Sau buổi học vũ, quý vị cao niên đã được nghe thuyết trình về sức khỏe tâm thần và dùng cơm trưa thân mật...

 
   
   
Comments