Report on the National Public Services Week Celebrations, Citizenship and Immigration Canada (CIC)...

posted Jun 22, 2015, 12:38 PM by Le Phan   [ updated Jul 29, 2015, 8:58 AM ]
Picture 1: from left to right
Quan, Dau-Thi, Sarita, Senator Hai, Mike, Hung, Sao, Lan

On June 16, 2015, for the National Public Services Week Celebrations, Citizenship and Immigration Canada (CIC) organized an one-hour informative and training session for its employees to commemorate the 40th Anniversary of the Fall of Saigon.  The event was held at the CIC National Head Quarter (365 Laurier St, Ottawa, Ontario) and the room was fully packed with about 90 attendants.

The educational session consisted of an exhibit display, a panel presentation of three speakers: Senator Ngo Thanh Hai, Ms.Huynh Dau-Thi from The VCF, and Mr. Mike Molloy from The Canadian Historical Society (CIHS) followed by a video clip, and a musical performance of Vu Tiet Hung, Ton Nu Thuy Lan, and Vu Anh Sao.

Key points of the panel presentation included: 
  • a brief history of the Vietnamese movement and its international implications;
  • personal experiences as refugee/boat people fleeing their country for freedom; and
  • work done by a Canadian immigration officer during the 1979-80 Indochinese refugee movement 
  • and his insights on the Private Sponsorship of Refugees Program in Canada;
Ms. Sarita Bhatla, director general, Refugee Affairs Branch, CIC made an opening remark and introduced the guest speakers to the audience.  

Senator Ngo Thanh Hai began by talking about how his family of four arrived in Canada as refugees, how Ottawa welcome them during the first days, and the progress his family made to have a new life. 

Some of the key points the Senator made during his short speech were:
  • His journey to Canada (How his first night in Ottawa was at the Chateau Laurier, then the next day he was directed to the CIC by the immigration officer to resettle)
  • What he has contributed and his accomplishments
  • What the Canadians did for the Vietnamese community
  • How the Canadians help successfully resettle Vietnamese people all across Canada (ie. Sponsorships) 
He touched on some work he contributed to Canada as the senator (Bill-S219, human rights). Ms. Dau Thi Huynh represented VCF in the panel, telling her own story merging in the big pictures of millions boat people escaping the country after the fall of Saigon. Her sad expression when talking about hundreds of thousands people were perished in the ocean made the audience feel and understand why the Vietnamese have risked their to escape the communist regime. A video clip of the Vietnamese Refugee's Archive website was presented as an initiative to collect all histories that document the struggles and journeys of the displaced Vietnamese boat people and anyone who touched their lives. This initiative is initiated in April 2015 by the VCF for the Vietnamese Boat People and Cultural Centre project.

YouTube Video


CIC then presented a brief video commemorating the Vietnamese Boat People's 40th Anniversary. The video contains interviews with three former Vietnamese refugeesd: Ms. Lam Tuyet, Ms. Ton Nu Thuy Lan, and Mr. James Nguyen

YouTube Video


The Vu family ended the session with the song “Thank You Canada” that shows the gratitude to Canada for its generosity in accepting 60,000 refugees since 1970's. Many of the audience were deeply touched by the performance.

In addition, on displayed in the presentation room were related printed documents and publications by the CIHS, and Canada's Magazine of Diplomacy and Foreign Service. Copies of novels by Caroline Vu, and Andrew Lam, two Vietnamese descent writers, were also exhibited.

Picture 2: from left to right
Minh, Dau-Thi, Mike, Quan, Senator Hai, Mai, Lan, Sao, Hung

   Tường trình: Sinh hoạt của Bộ Di Trú 
và Công Dân Vụ Canada 
về người tị nạn Việt Nam

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2015, trong tuần lễ ăn mừng và kỷ niệm các dịch vụ công sở toàn quốc, Bộ Di Trú và Công Dân Vụ Canada  (CIC) đã tổ chức một buổi thụ huấn cho nhân viên nhân dịp tưởng niệm 40 năm ngày Sàigòn thất thủ.  Với 90 người tham dự, sinh hoạt này đã diễn ra tại trụ sở chính của Bộ Di Trú và Công Dân Vụ tại số 365 đường Laurier, Ottawa, Ontario. 

Buổi thụ huấn này mang tính cách giáo dục gồm có một thuyết trình đoàn với ba diễn giả, một đoạn phim video, một cuộc triển lãm và một màn trình diễn âm nhạc. Các điểm chính của phần thuyết trình gồm có: 

1. Tóm tắt về lịch sử của thuyền nhân Việt Nam và các liên hệ quốc tế trong lúc xúc tiến công việc nhập cư cho người tị nạn
2. Các kinh nghiệm cá nhân của người tị nạn (thuyền nhân) khi họ rời bỏ quê hương để đi tìm tự do; 
3. Những việc làm và thành quả của một công chức cao cấp của Bộ Di Trú Canada trong thời điểm đón tiếp người tị nạn của vùng Đông Nam Á vào các năm 1979-1980.

Sarita Bhatla, Tổng Giám Đốc của Văn phòng Tị Nạn của Bộ Di Trú và Công Dân Vụ đã nói lời khai mạc và giới thiệu ba diễn giả cho cử toạ. 

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải bắt đầu với câu chuyện về cuộc hành trình của ông đến Canada (đêm đầu tiên đến Ottawa ngụ tại khách sạn Château Laurier, ngày hôm sau ông được người công chức hướng dẫn đến Bộ Di Trú để làm thủ tục định cư); sự đóng góp và thành tích của ông; những gì người Canada đã làm cho cộng đồng Việt Nam; làm thế nào người dân Canada đã thành công trong việc giúp đỡ người Việt định cư khắp Canada (qua các phong trào bảo trợ tư nhân). 

Huỳnh Dậu Thủy, đại diện cho Liên Hội Người Việt Canada, thuật lại câu chuyện của chính bản thân bà, một hoàn cảnh tiêu biểu của hàng triệu người vượt biên rời Việt Nam sau khi Sàigòn thất thủ. Cử tọa đã xúc động khi nghe bà nói về cái chết của hàng trăm ngàn người trên biển cả mênh mông. Họ đã cảm thông cho người Việt Nam đã liều mình bỏ nước ra đi để thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản.

Một đoạn phim video về trang mạng Văn Khố Tị Nạn Việt Nam đã được trình bày để giới thiệu dự án thu thập những câu chuyện thuật lại các sự tranh đấu và hành trình của thuyền nhân Việt Nam và các người ân nhân của họ. Trang mạng này do Liên Hội Người Việt Canada xúc tiến vào tháng 4 năm 2015 cho Dự Án Viện Bảo Tàng và Trung Tâm Văn Hoá Việt Nam.  

YouTube Video


http://vietnamese-archive.org/

Ông Mike Molloy của Hội Lịch Sử Di Trú Canada trình bày những nỗ lực của các công chức của Bộ Di Trú Canada trong thời điểm của tị nạn Đông Nam Á vào các năm 1979-1980; các quan điểm của ông về Chương Trình Bảo Trợ Tư Nhân cho người Tị Nạn tại Canada và vài thống kê về các người tị nạn này. 

Sau đó Bộ Di Trú và Công Dân Vụ trình bày một đoạn phim video ngắn để tưởng niệm 40 năm của Thuyền Nhân Việt Nam. Đoạn phim này gồm có cuộc phỏng vấn ba người cựu tị nạn Việt Nam đó là bà Lâm Tuyết, bà Tôn Nữ Thùy Lan, ông Nguyễn James.  Xin mời xem đoạn phim sau đây: 

YouTube Video


Ông Vũ Tiết Hùng, bà Tôn Nữ Thùy Lan, anh Vũ Anh Sao đã kết thúc buổi họp với bài hát “Thank You Canada” nói lên sự biết ơn Canada đã rộng lượng đón nhận 60,000 người tị nạn Việt Nam từ thập niên 1970.  Bài hát này đã gây xúc động cho mọi người trong cử toạ. 

Ngoài ra, phòng họp có trưng bày các tài liệu về người tị nạn Việt Nam do Hội Lịch Sử Di Trú Canada phát hành và phổ biến, Tạp Chí của Bộ Ngoại Giao Canada. Các tiểu thuyết của Caroline Vũ và Andrew Lâm, hai nhà văn gốc Việt, cũng được trưng bày trong dịp này.
Comments