PHÓNG SỰ BẰNG HÌNH VỀ BUỔI LỄ ĐỘNG THỔ CỦA LÀNG DƯỠNG LÃO TUỔI HẠC

posted May 9, 2022, 11:40 AM by Le Phan
PHÓNG SỰ BẰNG HÌNH VỀ 
BUỔI LỄ ĐỘNG THỔ CỦA 
LÀNG DƯỠNG LÃO TUỔI HẠC
May 1, 2022
by Đàm Trung Phán on 05/05/2022

Sau nhiều năm thương lượng với Chính Phủ Canada từ cấp chính quyền địa phương (Municipal Government), chính quyền Tỉnh Bang (Provincial Government), đến chính quyền Liên Bang (Federal Government), Cộng Đồng Việt Nam tại vùng Đại Đô THị Toronto nay đã được họ tài trợ để xây Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc tại một khu đất rất khang trang tại 8950 McLaughlin Rd South, Brampton, Ontario, Canada.

Kính mời Quý Vị vào xem phần phóng sự băng hình của buổi Lễ Động Thổ của Làng Dưỡng Lão vào ngày Chủ Nhật, May 1, 2022 trong youtube dưới đây:
https://youtu.be/zkFTB2canp0

Vidéo YouTube


Đàm Trung Phán

Comments