Phòng Ngừa Bị Nhiễm Độc Khí Carbon Monoxide

posted Dec 31, 2013, 11:19 AM by Le Phan
Thành Phố Ottawa trân trọng thông báo

Qua chương trình Phòng Ngừa Bị Nhiễm Độc Khí Carbon Monoxide, Thành Phố Ottawa (City of Ottawa) sẽ cộng tác với Fire Marshall’s Public Safety Council và Enbridge Gas Distribution. Sở cứu hỏa Ottawa (Ottawa Fire Services) sẽ phân phối miễn phí trên 800 máy báo động an toàn khí Carbon Monoxide cho quý vị cao niên từ 60 tuổi trở lên... 

Hệ thống báo động khí carbon monoxide được bắt buộc sử dụng trong lúc xây dựng các căn nhà mới, nhưng những ngôi nhà cũ có thể không có hệ thống báo động này. 

Muốn được Sở cứu hỏa Ottawa (Ottawa Fire Services) đến tận nhà để kiểm tra, quý vị phải hội đủ những điều kiện sau đây:
  • 60 tuổi trở lên
  • Sở hữu nhà mình đang cư ngụ
  • Nhà tách rời hoặc nhà tách rời một nửa (không phải căn hộ)
  • Có một thiết bị hệ thống đốt nhiên liệu, và/hoặc nhà để xe gắn liền với nhà ở 
  • Hiện không có một báo động khí carbon monoxide 
Để đăng ký, liên hệ qua điện thư với Sở cứu hỏa Ottawa (Ottawa Fire Services) : 
fireeducation@ottawa.ca hoặc qua điện thoại : 613-580-2658 để lên lịch một kiểm toán an toàn cửa sở cứu hỏa Ottawa (Ottawa Fire Services)

Thông tin về khí carbon monoxide và khí đốt (natural gas) có sẵn tại enbridge.com. 


  
Comments