Nhóm Liên Kết Các Thế Hệ sẽ tỗ chức cuộc thi Tài Năng Trẻ với chủ đề Quê Hương trong Sử Việt.

posted Mar 18, 2017, 6:38 AM by Le Phan   [ updated Apr 12, 2017, 2:30 PM ]

Thân chào các bạn Ottawa,

Nhóm Liên Kết Các Thế Hệ sẽ tỗ chức cuộc thi Tài Năng Trẻ với chủ đề Quê Hương trong Sử Việt.

Xin đính kèm Thông Báo và phiếu dự thi, gồm hai loại, loại in ra để gởi bằng bưu điện, loại điền thẳng trong máy.

Đây là một sinh hoạt có giá trị văn hóa nghệ thuật và nêu cao tinh thần yêu nước của tổ tiên.

Nhóm LKCTH sẵn sàng cung cấp tài liệu học sử ngắn gọn, dễ hiểu và tiêu biểu. Gồm mười hai bài sử mà thôi, có thể gởi bằng email để gia đình có thể hướng dẫn cho con cháu trong nhà.

Hy vọng các trường việt ngữ tại Ottawa, gia đình phật tử, cộng đồng công giáo hay các hội đoàn cùng thông báo, quảng cáo để các em tham gia đông đảo và thêm hào hứng.

Mong sao chúng ta cùng gìn giữ, phát huy và lưu truyền những giá trí văn hóa, nghệ thuật và lịch sử của dân tộc Việt.


Thân mến,

Thay mặt LKCTH,

Lê Kim Oanh

Ċ
Le Phan,
Mar 18, 2017, 6:38 AM
Comments