Nhắn Tin Tìm Người Thân: Bà Ngô thị Đức ở Montréal chết vô thừa nhận

posted Nov 12, 2016, 11:12 AM by Le Phan   [ updated Nov 16, 2016, 7:41 AM ]

Nhắn Tin Tìm Người Thân: 
Bà Ngô thị Đức ở Montréal chết vô thừa nhận

Cộng Đồng Người Việt Ottawa vừa nhận được tin rằng, Bà Ngô Thị Đức là một người rất năng động trong cộng đồng người Việt tại Montréal. Bà rất tích cực làm việc thiện nguyện vì thế các bạn bè đã cung cấp hình ảnh để người thân có thể nhận diện bà.

Kính gởi Quí vị đồng hương Việt Nam,

Sau thông báo của ông Nguyễn Đình Thông về việc ra đi của một đồng hương Việt Nam, bà Ngô thị Đức. Với sự giúp đở của giới truyền thông Việt Nam như Thời Báo, báo Người Việt, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal, các hội đoàn và một số người Việt sống tại Montreal cũng như trên toàn thế giới vv..vv..nhưng tin tức nhận được ngày 14 tháng 11 năm 2016 từ ông Nguyễn đình Thông cho biết chưa tìm được thân nhân của bà Ngô thị Đức.

Để theo đúng qui định của chính phủ và cầu mong hương linh của bà Ngô thị Đức sớm bình an nơi nước Chúa, trước mắt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal sẽ đứng ra lo chuyện tang ma cho bà Ngô thị Đức.

Xin kính chuyển đến quí đồng hương tất cả những bản tin để quí vị kính tường


Bà Ngô thị Đức ở Montréal chết vô thừa nhận
Kính quí vị đồng hương Việt Nam,

Bà Ngô thị Đức, 79 tuổi, ngụ tại số 6260 Christophe Colomb, apt 103, Montréal, đã từ trần trong appartement của bà. 
Thi hài của bà Đức hiện được giữ tại nhà xác của chính phủ số 1701 đường Parthenais Montréal gần 1 tuần nay, nơi dành cho các người chết không có thân nhân thừa nhận.

Sau một tháng, nếu không có thân nhân tiếp nhận, thi hài của bà Nguyễn thị Đức sẽ được thành phố hỏa táng.
Xin quý vị chuyển email này đến nhiều người, hi vọng tìm được thân nhân hoặc bạn hữu của bà Đức. Cảm ơn quý vị.
Ô. Nguyễn đình Thông: 514-353-5110
Comments