Ngày Văn Hoá Việt Nam - June 26, 2016

posted May 26, 2016, 4:30 PM by Kim Doan   [ updated Jun 6, 2016, 4:59 PM ]
Góc nhìn văn hóa đa dạng tại Chinatown-Ngày Văn Hoá Việt Nam.
góp phần trong Tuần lễ chào mừng tới Ottawa (từ ngày 20 tháng Sáu, 2016 tới ngày 27 tháng Sáu, 2016)

Chinatown Multicultural Corner-Vietnamese Culture Fair.
This event will be a part of Welcome Ottawa Week(from June 20th, 2016 to June 27th, 2016)

Comments