NEW CHESS PROGRAM!

posted Oct 12, 2011, 8:30 PM by Nhung Nguyen, VCCO VP Internal   [ updated Oct 12, 2011, 8:43 PM ]


NEW CHESS PROGRAM!

The VCCO is excited to be launching a Chess program starting Sunday, November 06, 2011.

This is in response to feedback received from several parents and youth within the Vietnamese community. Chess is a game of strategy and is known to support cognitive development by helping one gain mental strength. The other benefits of playing chess also include improved abilities to problem solve and concentrate. These are all valuable skills for development in one's academic or professional career.

If you are interested in having your children participate in this trial program, please register by emailing Nhung Nguyen at VPinternal@vccottawa.com.

Start date: Sunday, November 06, 2011
Time: 2:30 PM to 4:00 PM
Location: Room #1 - Dalhousie Community Centre - 755 Somerset St. W. Ottawa
Cost: $8/per month or Free for VCCO members
(note, additional costs may also be required for
supplies).
Fees are used to cover room rental charges.

We hope you will be able to join us.

Sincerely,
Nhung Nguyen
VP Internal, VCCO

CHƯƠNG TRÌNH TRAU LUYỆN CỜ (CHESS)

Để đáp ứng nhu cầu học hỏi của các em học sinh và thể theo lời đề nghị của một số qúy phụ huynh, Cộng Đồng Người Việt Ottawa xin trân trọng thông báo về một chương trình trau luyện cờ như sau:

Chương trình bắt đầu:  Ngày Chủ Nhật 6 tháng 11 năm 2011

Thời gian: Từ 2:30 PM – 4:00 PM

Địa điểm: Phòng số 01, Dalhousie Community Centre, 755 Somerset St W, Ottawa

Lệ phí : $8 một tháng. Miễn phí nếu là hội viên của CDNVOttawa. Chi phí cho tài liệu học tập và mua bộ cờ sẽ tính riêng sau.

Môn chơi cờ gíúp cho phát triển trí não, cách suy nghĩ, sự quyết định và kỹ năng lý luận, rất có lợi cho sự tăng trưởng trong vấn đề học vấn.

Xin quý vị phụ huynh ghi danh cho con em sớm để chúng tôi tiện việc sắp xếp, hoăc muốn biết thêm chi tiết xin qúy vị vui  lòng liên lạc với cô Nhung Nguyen  qua dịa chỉ điện thư vpinternal@vccottawa.com

 

Nguyen Nhung

Pho Chu Tich Noi Vu, CDNVOttawa

Ċ
Nhung Nguyen, VCCO VP Internal,
Oct 12, 2011, 8:30 PM
Ċ
Nhung Nguyen, VCCO VP Internal,
Oct 12, 2011, 8:30 PM
Comments