Một người bạn trẻ tại Ottawa sẽ leo một cầu thang bằng thép gồm 1776 bậc để gây quỹ từ thiện cho United Way...

posted Oct 31, 2019, 11:37 AM by Le Phan   [ updated Nov 1, 2019, 2:23 AM ]
Một người bạn trẻ tại Ottawa sẽ leo 
một cầu thang bằng thép gồm 1776 bậc
để gây quỹ từ thiện cho United Way...


Cuối tuần này, một người bạn trẻ tại Ottawa sẽ làm một chuyện rất ngoạn mục. Anh Hiến sẽ chạy bộ lên tới đỉnh của tháp CN tại Toronto, muốn làm được chuyện này anh Hiến phải leo một cầu thang bằng thép gồm 1776 bậc dẫn lên đến tầng Skypod ở độ cao 447 m (1465 ft), tương đương bằng một tòa nhà 147 tầng, và đây là cầu thang cao nhất trên thế giới. Anh Hiến sẽ thi thố việc leo cầu thang để gây quỹ từ thiện United Way. Quỹ từ thiện United Way sẽ giúp cho những người hay những gia đình thiếu may mắn trong cuộc sống. Để giúp anh thực hiện được ước mơ này bằng cách mời quý vị đóng góp tiền vào trang của anh Hiến như sau

http://uwgt.convio.net/site/TR/CommunityEvents/General?px=1092206&pg=personal&fr_id=1230


“No kids should go to school hungry”. In 2 days, Hien will climb 1,776 steps by foot to the top of the CN tower to raise money for the United Way. We’re super excited! If you would like to support Hien, there’s still time to donate to the United Way. Below is the link to his page... 
Thank you all for your support!

http://uwgt.convio.net/site/TR/CommunityEvents/General?px=1092206&pg=personal&fr_id=1230

Chúc bạn thành công
Comments