Một năm nhìn lại - looking back a year through photographs

posted Jan 27, 2014, 12:48 PM by Le Phan   [ updated Jan 27, 2014, 12:53 PM ]
Nhìn lại năm 2013 qua ảnh

Trải qua một năm 2013 với nhiều sinh hoạt trong cộng đồng Người Việt tỵ nạn tại Ottawa và các vùng phụ cận... 
Sau đây chúng tôi xin phép gửi đến quý vị những hình ảnh sinh hoạt về chính trị, văn hóa, xã hội và tôn giáo 
đã diễn ra trong năm 2013.

Kính chúc quý vị một năm Giáp Ngọ nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thịnh vượng...

   
  
   
  
   
  
   


Comments