Thư của Anh Đào Bá Ngọc đề ngày 11-9-2018

posted Sep 24, 2018, 7:39 PM by Le Phan   [ updated Sep 24, 2018, 7:42 PM ]

Ngày 15-9-2018

Kính gửi Anh Đào Bá Ngọc

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montreal

ĐKG Quý Anh Chị Chủ Tịch các Hội Thành Viên Liên Hội tại Sherbrooke, Ottawa, Toronto, Saskatoon, Calgary, Edmonton

T/Y Thư của Anh Đào Bá Ngọc đề ngày 11-9-2018

Thưa anh,

Chúng tôi xin trả lời mấy điểm chính trong lá thư của anh như sau:

1.        Đoạn 2, trang 1, anh viết: ”Tất cả những gì liên quan tới đạo luật cũ không còn giá trị pháp lý nữa

 

Xin anh cho chúng tôi biết anh trích câu này ở đâu?  Chỉ từ câu NFP Act thay thế CCA Part II (When it came into force on October 17, 2011, it replaced the Canada Corporations Act (CCA Part II) that previously governed federal not-for-profit corporations) mà anh diễn giải ra thành tất cả những bản điều lệ nội quy hiện hành của các hội đoàn bất vụ lợi thành lập truớc khi có NFP Act không còn giá trị pháp lý.  Nếu đúng như vậy, tại sao Ông Chánh Án xử phiên toà ngày 15-3-2018 vể thỉnh nguyện thư (petition) của chúng tôi lại phán quyết rằng Bản Điều Lệ 1988 của Liên Hội là bản có hiệu lực?

 

Chúng tôi chưa thấy các anh chị nêu lên những điều nào trong bản Điều Lệ / Nội Quy hiện hành của Liên Hội đi nguợc lại bộ luật NFP Act. Ngay cả nếu các anh chị muốn thay đổi điều nào trong bản Điều Lệ / Nội Quy vì lý do điều này đi nguợc lại với bộ luật NFP Act thì vẫn phải theo đúng thủ tục tu chính quy định trong bản Điều Lệ / Nội Quy hiện hành. 

 

Chúng tôi chỉ thấy trong bản nháp của các anh chị, các anh chị đã bỏ đi những điều khoản không đi ngược lại bộ luật NFP Act, mà chỉ vì các anh chị đã vi phạm những điều khoản ấy trong buổi họp ngày 6-8 tháng 6, 2014 tại Edmonton và ngày 9-10 tháng 9, 2016 tại Montreal như chúng tôi đã trình bầy trong bản thỉnh nguyện thư đệ trình toà án.

  

2.       Đoạn 2, trang 2: “Hội Đồng Quản Trị LHNVC không có liên quan gì với Toà Án Vancouver, vì nhóm quý anh Lê Duy Cấn và Mai Phú Hưng chỉ kiện Ban Chấp Hành LHNVC và Ban Chấp Hành TTNVC”.

Xin anh vui lòng đọc lại bản thỉnh nguyện thư đề ngày 28-7-2017 của chúng tôi và bản án lệnh của Toà Án (đính kèm), trong đó có nói rõ cuộc họp ngày 9-10 tháng 9, 2016 tại Montreal là bất hợp lệ và tất cả các quyết định của phiên họp đó, trong đó có phần thành lập Hội Đồng Quản Trị của Liên Hội, là vô giá trị.  Như vậy, điều anh nói trên đây hoàn toàn sai sự thực.  Lần này chúng tôi sẽ kiện các anh chị trong Chủ Tịch Đoàn đồng ý tổ chức buổi họp bất hợp lệ này cùng với Ban Chấp Hành được bầu để ngăn chặn các anh chị tiếp tục tổ chức các buổi họp bất hợp lệ trong tương lai.  

3.       Đoạn 3, trang 2: “…thiểu số phải theo đa số”.

Thưa anh, “đa số” không phải lúc nào cũng đúng luật. “Đa số” vẫn có thể trái luật, và “thiểu số” không có nghĩa là trái luật. Vì thế ở các nước văn minh, nền dân chủ phải đi đôi với pháp trị.  Đa số cũng phải phục tùng luật pháp.  Trong tinh thần thượng tôn pháp luật tại Canada, xin anh ghi nhớ rằng vấn đề hợp pháp hay không hợp pháp không liên quan gì tới “đa số” hoặc “thiểu số”.  Sở dĩ vụ tranh chấp trong Liên Hội kéo dài cho tới ngày hôm nay là vì một thái độ ngang bướng cho rằng “có đa số thì làm gì cũng được.”  Phán quyết của Toà Thương Thẩm Tỉnh Bang British Columbia ngày 15-3-2018 đã xác nhận điều này.  Nếu quý anh chị không đồng ý, quý anh chị có thể kháng cáo về quyết định của Toà, không phải chỉ kháng cáo về “thủ tục tố tụng” như quý anh Lê Thuần Kiên, Nguyễn Hữu Kỳ đã làm.

4.       Đoạn 3 & Đoạn 4, trang 2, anh viết:

 

…Trong khi đó, với tình hình dầu sôi lửa bỏng ở Việt Nam vì Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tiến hành những dự định bán nước, đồng bào ở quê nhà đang cần sự ủng hộ của chúng ta, thì quý anh nại những lý do không chính đáng, vô hình chung làm tê liệt những hoạt động của LHNVC ủng hộ sự đấu tranh của đồng bào ở quê nhà

 

“…Nếu quý anh biết quý lợi ích của cộng đồng, nhất là những nỗ lực hỗ trợ cho Việt Nam, thì những số tiền hàng ngàn gia kim chúng ta trả cho luật sư sẽ giúp ích rất nhìều cho những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền như Mẹ Nấm, Trần Thị Nga…Họ cần hỗ trợ tài chính để có thể tiếp tục đấu tranh”.

 

Thưa anh,

 

Dùng chiêu bài chống Cộng để biện hộ cho những hành động bất tuân pháp luật bản xứ là một chiêu bài đã quá lỗi thời rồi.  Nếu chúng ta muốn tranh đấu cho tự do, nhân quyền, và dân chủ pháp trị  ở Việt Nam, chúng ta phải hành xử như những người đang sống trong một nền dân chủ pháp trị ở xứ này trước đã.  Anh có nghĩ rằng sinh hoạt cộng đồng theo lối bè phái, độc tài, vợ chồng thay phiên nhau làm Chủ Tịch, bất tuân Điều Lệ / Nội Quy để một người vừa là Chủ Tich hội điạ phương, vừa “Chủ Tịch Liên Hội”, vừa tự đề cử mình làm thành viên của Trung Tâm Người Việt Canada, có phải là những người thực tâm muốn chống chế độ Cộng Sản độc tài tại Việt Nam hay không, hay chỉ nhằm mục đích tập trung quyền hành vào bản thân hoặc bè phái của mình ?

 

Nhân tiện anh Ngọc, và cả chi Đặng Thi Danh, phu nhân của anh, răn đe chúng tôi về viêc chống Cộng, chúng tôi phải nói ra một sự thật mà trước đây chúng tôi không tiện nói ra vì đó là sự xấu hổ chung của Liên Hội với cộng đồng nguời Việt quốc gia trên thế giới.  Các anh chị tự nhận là chống Cộng nhưng chỉ vì muốn lôi kéo phe cánh và loại hội chúng tôi mà các anh chị phải tìm đủ mọi cách để lôi kéo vào Liên Hội một nhóm người tiếm danh Hội chúng tôi trong đó có những người công khai đứng dưới lá cờ Cộng Sản, mà hội chúng tôi đã có thông cáo nêu đích danh trên báo chí.

 

“Trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng ở Việt Nam…” như  anh Ngọc nói, tại sao các anh chị không để thì giờ quí báu để hỗ trợ cho Việt Nam mà lại tìm đủ mọi cách, kể cả việc tổ chức hết buổi họp bất hợp lệ này tới buổi họp bất hợp lệ khác, để ngăn cản anh Lê Duy Cấn (người đã hoàn tất 5 dự án lớn của cộng đồng người Việt tại Canada và được vinh danh trong cuốn sách Capital Builders do nhật báo Ottwa Citizen xuất bản năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Canada) xúc tiến Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN)? 

 

Một điều cần nhấn mạnh là  trong khi các anh chị đã làm ngơ khi có người trong nhóm của các anh chị đã ráo riết tung ra những vu cáo không bằng cớ nhằm hại uy tín của anh Lê  Duy Cấn với mục đích dành giật dự án này cho một người khác, anh vẫn âm thầm làm việc, duy trì trụ sở của Trung Tâm Người Việt Canada để có sự hiện diện của lá cờ vàng tại vùng Thủ Đô Canada, trả tiền thuế cho miếng đất xây Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân để khỏi bị thành phố tịch thâu, và hoàn tất Dự Án Công Trường Sài Gòn.  Trong lúc đó, quý vị “Chủ Tịch Liên Hội”, “Chủ Tịch Trung Tâm Người Việt Canada” do các anh chị “bầu” lên đã làm được gì?  Các anh chị không cảm thấy lương tâm bị cắn rứt khi tiếp tay đánh phá anh Lê Duy Cấn hay sao?

 

Các anh chị là người biết rõ hơn ai hết dự án VBTTN bị đình trệ mấy năm nay vì các ngân khoản bị đóng băng do sự tiếm danh của Hội Đồng Quản Trị bất hợp lệ của Trung Tâm do nhóm anh Hoàng Đình Trí thành lập năm 2014, không tiếp tục gây quỹ được vì những lời vu khống về việc quản trị tài chánh, mà các anh chị còn giả đò hỏi lý do tại sao dự án này chưa được hoàn tất, để kích động sự tức giận của một số người không hiểu sự thật hầu dựng lên một thứ “Toà Án Nhân Dân” nhằm áp đặt những ý muốn trái với Điều Lệ & Nội Quy và trái cả pháp luật của các anh chị.

 

Tại sao sống tại một quốc gia pháp trị các anh chị lại không dùng Điều Lệ / Nội Quy, và luật pháp để hành xử mà lai dựng lên một “Toà Án Nhân Dân” để quyết định về dự án VBTTN?  Khi có án lệnh của Toà Thượng Thẩm British Columbia, chị Đặng Thị Danh chỉ trích rằng đó không phải là quyết định của “Toà Án Lương Tâm”.  Vậy các anh chị định dùng bộ luật nào trong phiên “Toà Án Nhân Dân” này để phán xét một cách công minh hơn Toà Án British Columbia và bắt chúng tôi phải tuân theo?

 

Các anh chị vừa phổ biến một bản “tâm thư” của Liên Hội về vấn đề này.  Các anh chị có tham khảo ý kiến của Chủ Tịch Đoàn Liên Hội hay không mà dám nói là “tâm thư của Liên Hội”? 

 

Các anh chị kêu gọi đoàn kết – đoàn kết để làm gì? để phá Dự Án VBTTN? để loại bỏ Anh Lê Duy Cấn, một người đã từng có nhiều thành tích thực tế về việc chống Cộng và giúp nguời Việt tị nạn trong hơn 40 năm qua?

 

Xin các anh chị đừng dùng chiêu bài đoàn kết hay chống Cộng để xúi bẩy, lừa mị  mọi người làm những điều sai trái, thất đức.

 

Để kết thúc, chúng tôi hy vong quý anh chị đồng ý với chúng tôi là nếu Liên Hội muốn tiếp tục tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam như chúng ta đã làm trên 30 năm cho tới khi vụ tranh chấp hiện tại xẩy ra từ năm 2014, chúng ta phải trong sạch hoá cách thức làm việc của Liên Hội, biết tôn trọng Đi ều Lệ / Nội Quy của Liên Hội và luật pháp. 

 

Rất tiếc, nếu chúng ta không cùng đồng ý như vậy, chỉ còn cách nhờ toà án phán quyết thôi. Chúng tôi xin các anh chi cho đọc lạI thư này của chúng tôI tại phiên họp ngày thứ Bẩy 15-9-2018.  Nếu phiên hop vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ xin án lệnh, và các anh chị trong Chủ Tich Đoàn   đồng ý việc tổ chức phiên họp bất hợp lệ này cũng như những người nhận những chức vụ trong các Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát đều sẽ  là bị đơn trong việc cố ý vi phạm Điều Lệ / Nội Quy của Liên Hội và bất tuân án lệnh ngày 15-3-2018 của Toà Thượng Thẩm Tỉnh Bang British Columbia.

 

Trân trọng,

 

Mai Phú Hưng

Chủ Tịch Cộng Đồng Nhgười Việt Vùng Greater Vancouver       


Ċ
Le Phan,
Sep 24, 2018, 7:39 PM
Comments