Kết quả bầu cử Ban Chấp Hành, Ban Thanh Kiểm và Đại Diện Hội Đồng Quản Trị của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) nhiệm kỳ 2018-2020

posted Sep 19, 2018, 7:00 AM by Le Phan   [ updated Sep 19, 2018, 7:38 AM ]
Thông Báo

Kết quả bầu cử Ban Chấp Hành, Ban Thanh Kiểm và Đại Diện Hội Đồng Quản Trị của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) nhiệm kỳ 2018-2020
ngày 15/09/2018 tại Ottawa

Kính thưa quý vị chủ tịch các Hội thành viên (Calgary, Edmonton, Manitoba, Montreal, Nova Scotia, Ottawa, Saskatoon, Sherbrooke, Toronto, Vancouver, Windsor)

Kính thưa quý đồng hương,

Ngày 15/09/2018 vừa qua, Hội Đồng Quản Trị LHNVC đã kêu gọi và tổ chức Đại Hội Đồng thường kỳ của LHNVC với sự tham dự của 7/11 Hội Thành Viên gồm Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Sherbrooke, Toronto và Saskatoon qua viễn liên.

Sau khi nghe tường trình các thành quả cũng như các khó khăn của Ban Chấp Hành LHNVC do bác sĩ Lê Thuần Kiên làm chủ tịch và các công việc của Ban Thanh Kiểm nhiệm kỳ 2016-2018, Đại Hội Đồng đã tiến hành bầu ra Ban Chấp Hành và Ban Thanh Kiểm LHNVC nhiệm kỳ 2018-2020, kết quả như sau :

1) Ban Chấp Hành LHNVC nhiệm kỳ 2018-2020 :
- Chủ tịch : ông Lê Thuần Kiên (Toronto)
- Phó chủ tịch nội vụ : ông Trương Minh Trí (Ottawa)
- Phó chủ tịch ngoại vụ : ông Trần Văn Đông (Saskatoon)
- Tổng Thư Ký : ông Lê Hoàng Châu (Montreal)
- Thủ quỹ : bà Lisa Dietrich (Toronto)

2) Ban Thanh Kiểm LHNVC nhiệm kỳ 2018-2020 :
  - Bà Đặng Thị Danh (Montreal)
- Ông Nguyễn Hữu Kỳ (Toronto)
- Ông Nguyễn Thái Trung (Saskatoon)

3) Sau đó, các chủ tịch và đại diện chủ tịch 7 Hội thành viên tham dự Đại Hội Đồng đã họp để bầu hai vị đại diện cho Hội Đồng Quản Trị LHNVC nhiệm kỳ 2018-2019. Kết quả như sau :
- Ông Đào Bá Ngọc, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị LHNVC
- Ông Trần Văn Nhã, phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị LHNVC

4) Đặc biệt trong Đại Hội Đồng LHNVC lần này, có sự hiện diện của tân chủ tịch Hội Người Việt Edmonton là cô Amy Dương vừa mới đắc cử ngày 09/09/2018.

Trân trọng kính báo

LÊ HOÀNG CHÂU,
Tổng thư ký 
Liên Hội Người Việt Canada

Comments