Tác Giả NGUYỄN THIÊN THỤ (1937-2021)

posted Sep 11, 2021, 10:29 AM by Le Phan   [ updated Sep 11, 2021, 10:38 AM ]Tác Giả
NGUYỄN THIÊN THỤ

Sinh năm 1937 tại Quảng Bình, bút hiệu Sơn Trung, Gia Hội. Học sinh ban Văn Chương sinh ngữ trường Quốc Học Huế, sinh viên Đại Học Văn Khoa và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn. Sau 1975 ẩn cư. Định cư cùng gia đình tại Ottawa, Gia Nã Đại năm 1995.

1969 Cao Học Văn Chương
1964-1070 Giáo sư trường Trung Học Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho.
1974 Tiến sĩ Văn Chương phần thứ nhất tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn.
1974 Cao Học Giáo Dục Đại Học Sư Phạm Sài Gòn.
1970-1975 Giảng sư trường Đại Học Văn Khoa Sàigon, giáo sư thỉnh giảng tại các trường Đại Học Vạn Hạnh, Cần Thơ, Cao Đài, và Hòa Hảo.
2003 Cử nhân Văn Chương Anh tại trường Đại Học Carleton, Canada.

Tác phẩm:

- Phương Pháp Nghị Luận và Phân Tích Văn Chương , Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1971.
- Nghệ Thuật Hành Văn, Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1972.
- Nguyễn Trãi, Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1973
- Tản Đà, Thực và Mộng, Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974.
- Văn Học Sử Việt Nam: Văn Học Hiện Đại, 4 tập, 2200 trang. Gia Hội, Canada, 2006.

Các sách dạng điện tử e-books:

- Những Con Cáo Đỏ
- Cộng Sản Luận
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH NHÀ TÙ CỘNG SẢN (1)
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CHIẾN TRANH VIỆT NAM 2 (1)
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CHIẾN TRANH VIỆT NAM I (1)
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM (1)
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH NHÂN VĂN GIAI PHẨM (1)
- SƠN TRUNG * THƯ TỊCH VƯỢT BIÊN 
- SƠN TRUNG * TÀI LIỆU CHIẾN TRANH VIỆT NAM (93)
- SƠN TRUNG * TÀI LIỆU VƯỢT BIÊN

(có tại trang nhà Sơn Trung Thư Trang. http://sontrung.blogspot.com)

Tác phẩm chưa xuất bản:

- Văn Học Sử Việt Nam: Văn Học Cổ Điển
- Văn Học Sử Việt Nam: Văn Học Cận Đại
- Thơ Mới

- Giáo Dục Việt Nam Thời Nho Học

Nguồn:http://quanvan.net/nguyen-thien-thu-nhung-con-cao-do/STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Hồi Ký Hà Thúc Ký
Nguyễn Thiên Thụ
2
Sấm Trạng Trình Toàn Tập
Nguyễn Thiên Thụ
3
Những Con Cáo Đỏ
Nguyễn Thiên Thụ
4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)
 
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)
 
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 5000 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net   

Comments