Ông Ron Atkey là một ân nhân của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Canada.

posted May 16, 2017, 8:02 AM by Le Phan   [ updated May 16, 2017, 8:03 AM ]
Cộng Đồng Người Việt Ottawa trân trọng thông báo:


Ông Ron Atkey cựu Bộ trưởng Bộ Lao động và Di trú dưới thời chính phủ Joe Clark. Ông đã có công trong việc đưa 60,000 người tỵ nạn Đông Nam Á đến định cư tại Canada từ năm 1975 đến năm 1980. Ông là một ân nhân của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Canada.

Ông đã qua đời vào ngày 12 tháng 5 năm 2017. Cộng Đồng Người Việt Ottawa xin gửi lời chia buồn đến gia đình của Ông Ron Atkey và Nguyện cầu Linh Hồn Ông Ron Atkey được sớm yên nghỉ nơi Cõi Vĩnh Hằng.

In Ron’s early career, he was an MP and ultimately the Minister of Employment and Immigration in the Joe Clark government (1979-1980). In the latter role, he was instrumental in Canada’s decision to admit large numbers of Vietnamese refugees – the famous “Boat People”. This was Ron’s greatest professional legacy.

A study of Canada’s immigration policy noted in “June 1979, Ron Atkey, the new Conservative government’s Immigration minister, raised the year’s intake [of Vietnamese newcomers] to 12,000, of whom 4,000 were to be sponsored by private organizations.” Then, in July, “Atkey announced that Canada would increase its intake of refugees to 3,000 a month, with 50,000 to arrive by the end of 1980.”[3]
Comments