LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA tường trình VỀ TÌNH TRẠNG LÂM NGUY HIỆN NAY (06/2017) CỦA DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG THUYỀN NHÂN VÀ TRUNG TÂM NGƯỜI VIỆT CANADA

posted Jun 20, 2017, 7:58 PM by Le Phan   [ updated Aug 5, 2017, 7:53 PM ]


LIÊN HỘI NGƯỜI VIỆT CANADA tường trình 
VỀ TÌNH TRẠNG LÂM NGUY HIỆN NAY (06/2017) 
CỦA DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG THUYỀN NHÂN 
VÀ TRUNG TÂM NGƯỜI VIỆT CANADA 
 
Kính thưa quý hội đoàn đã tổ chức gây quỹ cho dự án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, 
Kính thưa quý vị mạnh thường quân, 
Kính thưa quý đồng hương, 
 
Vào năm 2005, Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) khởi xướng dự án xây cất Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) để có chỗ triển lãm những hình ảnh, di vật, hành trình của những người vuợt biển đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền; đồng thời cũng nhằm mục đích lưu truyền cho con cháu biết về một thời kỳ lịch sử thương đau nước mất nhà tan do chế độ cộng sản gây ra sau ngày 30/04/1975. 
 
Kể từ năm 2005 cho đến năm 2014, dưới sự động viên và lãnh đạo của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC), các Hội Thành Viên LHNVC từ Đông sang Tây (Nova Scotia, Sherbrooke, Montreal, Ottawa, Toronto, Manitoba, Saskatoon, Edmonton, Calgary, và Vancouver), đã tổ chức nhiều buổi gây quỹ rầm rộ. Ngay cả các hội không phải là hội thành viên của LH như Hội người Việt Kitchener, nhóm trẻ Legacy ở Montréal…, cả những hội đoàn bên Mỹ* cũng như những hội đoàn bên tận Châu Âu như Hội Người Việt tị nạn cộng sản Monchengladbach và Liên Hội Người Việt tị nạn cộng sản Cộng Hòa Liên Bang Đức*, cũng ủng hộ nhiệt tình dự án quan trọng này. 
 
Nhờ đó, số tiền gây quỹ cho dự án VBTTN đã lên đến gần một triệu gia kim*. Trên nguyên tắc, tất cả số tiền này đã được gởi vào trương mục của VBTTN trong Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC), hoặc được sử dụng cho việc xây dựng VBTTN, như đã mua được miếng đất có diện tích khoảng 15,000 bộ vuông (square feet) ở địa chỉ 105 Preston street, Ottawa với giá $600,000.00 gia kim. Trong số tiền $600,000.00 gia kim này, có trên dưới $250,000.00* là tiền bán trụ sở cũ của LHNVC, số 249, đường Rochester, Ottawa mà chính phủ Ontario đã giúp vốn cho LHNVC mua vào năm 1987, khi LHNVC thành lập TTNVC. 
 
Mặc dù LHNVC thành lập nên TTNVC, nhưng vì muốn TTNVC có thể cung cấp những dịch vụ phục vụ đồng hương để đồng bào dễ dàng hội nhập với quê hương mới, hay thực hiện những chương trình giúp định cư những thuyền nhân còn sót lại ở Thái Lan, Phi-Luật-Tân sau này, hay gần đây với dự án VBTTN (đây là những chương trình của Liên Hội Người Việt Canada)…nên những sáng lập viên TTNVC đã xin quy chế một hội đoàn từ thiện cho TTNVC để có thể cấp giấy khai thuế cho những ân nhân giúp  LHNVC và TTNVC thực hiện mục đích của mình. Đó là lý do tại sao LHNVC có quy chế một hội đoàn bất vụ lợi, nhưng TTNVC lại có quy chế một hội đoàn từ thiện.
 
Ngoài ra, trong Điều 3 của Bản Điều Lệ của TTNVC quy định là các hội viên của TTNVC phải do BCH LHNVC đề cử cho thấy sự liên hệ mật thiết không thể tách rời giữa hai hội đoàn này.
 
Tiếc rằng, hiện nay TTNVC ở Ottawa chưa lấy được giấy phép tái hoạt động theo đạo luật mới Canada Not-for-Profit Corporations Act đã có hiệu lực từ ngày 17/10/2014 và đạo luật cũ Canada Corporations Act sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/07/2017 sắp tới. Điều đó có nghĩa là nếu TTNVC không lấy được giấy phép tái hoạt động do Corporations Canada cấp trước ngày 31/07/2017 thì TTNVC ở Ottawa sẽ bị giải thể. 
 
Hậu quả của sự giải thể này là tất cả tài sản, trong đó có miếng đất và tiền bạc của VBTTN do TTNVC giữ, sẽ bị chính phủ quản lý để giao cho những hội từ thiện khác. 
 
Ngày 27/07/2016, 11 vị chủ tịch và đại diện chủ tịch của 11 hội thành viên của LHNVC và 2 Ban Chấp Hành của LHNVC, nhiệm kỳ 2014-2016 đã họp và cùng quyết định tổ chức Đại Hội Đồng LHNVC thống nhất vào 2 ngày10-11/09/2016 tại Montréal.
 
Trong 2 ngày 10 và 11/09/2016, Đại Hội Đồng LHNVC thống nhất đã diễn ra tại Montreal với sự tham dự của 8/11 Hội thành viên. Ý thức cần phải lấy lại giấy phép tái hoạt động cho TTNVC, Đại Hội Đồng đã chỉ thị cho Ban Chấp Hành mới nhiệm kỳ 2016-2018 phải dùng ‘’các biện pháp cần thiết để tổ chức lại sinh hoạt của TTNVC đồng thời bảo vệ tài sản và quyền lợi của LHNVC và TTNVC.’’ (trích điều 82 trong Biên bản Đại Hội Đồng LHNVC ở Montreal ngày 10-11/09/2016)* 
 
Đồng thời, để giải quyết vấn đề TTNVC đến nơi, đến chốn, Hội Đồng Quản Trị (Chủ Tịch Đoàn) LHNVC họp ngày 18/03/2017 đã biểu quyết (7/10) là cần tổ chức một Đại Hội Đồng TTNVC thống nhất, mời tất cả những hội viên của TTNVC từ trước đến nay, vì tất cả những Đại Hội Đồng của TTNVC trước đây đều có sự thiếu sót đó. 
 
Chấp hành chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị LHNVC, cũng như theo ý kiến của Corporations Canada và luật sư của LH, Ban Chấp Hành LH yêu cầu các hội viên trong TTNVC tổ chức một Đại Hội Đồng họp mặt tất cả các hội viên, để giải quyết một lần cho xong mọi vấn đề còn gây trở ngại cho việc xin giấy phép tái hoạt động cho TTNVC, và qua đó bảo vệ tiền bạc của đồng bào đã chịu thiệt thòi bao gánh nặng nhưng vẫn hết lòng ủng hộ đóng góp cho dự án VBTTN, cũng như bất động sản và các tài sản khác của LH và TTNVC.
 
Đây là những nỗ lực cuối cùng của LHNVC có thể làm, để cứu vãn TTNVC khỏi bị giải thể. Ban Chấp Hành chúng tôi, một lần nữa, mong rằng, vì tinh thần trách nhiệm đối với đồng bào, vì trân trọng sự đóng góp quảng đại của các ân nhân trong dự án VBTTN, tất cả mọi hội viên của TTNVC, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề trong tinh thần công bằng và dân chủ, để chúng ta có thể hoàn thành dự án VBTTN mà tất cả những ai đã từng là thuyền nhân đều mong muốn dự án này trở thành hiện thực. 
 
Trân trọng, 
Toronto, ngày 12 tháng 06 năm 2017 
 
Ban chấp hành LHNVC kính trình 
* Quý vị nào muốn có những chi tiết và các tài liệu này, xin gởi điện thư đến lhnvc.vcf@gmail.com chúng tôi sẽ gởi cho quý vị.
Ċ
Le Phan,
Jun 20, 2017, 8:00 PM
Comments