Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC), cùng với bảy (7) Hội Viên của Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC) trân trọng gửi thư này đến tất cả quý vị Hội Viên của TTNVC với mong muốn cùng nhau giải quyết vấn đề tài chánh và những khó khăn nội bộ của TTNVC.

posted Jun 20, 2017, 7:39 PM by Le Phan   [ updated Jun 20, 2017, 7:39 PM ]
June 18th, 2017 

Dear Ms. Kim Truong, Mr Kiet T. V. Dang, Mr. Can D. Le, Mr. Tri Q. Le, and all VCC members,
    
Please kindly accept this letter to be a formal correspondence from The Vietnamese Canadian Federation (VCF), together with 7 members of The Vietnamese Canadian Centre (VCC)to all VCC members with the hope to resolve the current VCC issues and impasse.

VCC together with VCF's "Vien Bao Tang Thuyen Nhan" project and the solidarity of our Vietnamese Canadian communities across Canada are in imminent danger of being irreversibly destroyed. At this time, VCF appeals to all VCC members to confirm our commitment to our communities and ultimately to the movement toward a democratic Vietnam.

Pursuant to the recommendation and direction of Corporations Canada and VCF Board of Directors ( Chu Tich Doan / Hoi Dong Quan Tri ) and in accordance with Article 3 of the VCC By-laws, VCF and 7 members of VCC would like to organize a special meeting for all VCC members within the next few weeks. In the interest of this unifying VCC Meeting, we would like to request all current and past VCC Presidents, Executive Committees and / or Board of Directors, to provide a list oVCC members with contact information, during the various terms in order to confirm / register their VCC membership.

Please complete and return the attached documents by June 25th, 2017.

Respectfully,


VCF President of Board of Directors           VCF President of Executive Committee

Ngoc B. Dao                                                Kien T. Le


VCC Members:

Trung T. Nguyen - VCC(DVTKiet)                   + pCTD LH 2016-18

Dong V. Tran       - VCC(DVTKiet)                   + BTK   LH 2016-18

Tran Tran             - VCC(DVTKiet + LDCan)   + BCH   LH 2016-18

Nha V. Tran         - VCC(DVTKiet)                   + BCH   LH 2016-18

Ky H. Nguyen      - VCC(DVTKiet)                   + BCH   LH 2016-18

Kien T. Le             - VCC(DVTKiet)                  + BCH   LH 2016-18
   
  
 
 

Duy N. Nguyen    - VCC(DVTKiet)  

cc:  Alicia Natividad, LLB

----------------

Ngày 18 tháng 6, 2017

Kính gBà Trương Kim, Ông Đng-Vũ Tun Kit, Ông Lê Duy Cn, Ông Lê Qung Tr, và tất cả quý vị Hội Viên của TTNVC,

Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC), cùng với bảy (7) Hội Viên của Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC) trân trọng gửi thư này đến tất cả quý vị Hội Viên của TTNVC với mong muốn cùng nhau giải quyết vấn đề tài chánh và những khó khăn nội bộ của TTNVC.

Trung Tâm Người Việt Canada cùng với dự án "Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân" do LHNVC khởi xướng, cũng như sự tín nhiệm của Cộng Đồng Việt trên khắp Canada đang đối diện với nguy cơ sụp đổ. Vì vậy, LHNVC tha thiết kêu gọi tất cả quý vị Hội Viên của TTNVC cùng nhau đoàn kết, chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của mỗi người chúng ta đối với cộng đồng mà chung tay giải quyết những vấn đề khó khăn TTNVC đang gặp phải, và trên hết, là để bảo tồn nội lực hầu có thể đấu tranh hiệu quả cho một nước Việt Nam Tự Do Dân Chủ.

Theo sự đề nghị cũng như chỉ dẫn của Corporations Canada lẫn Chủ Tịch Đoàn / Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của LHNVC, và dựa theo Điều 3 của Bản Điều Lệ của TTNVC, LHNVC và bảy (7) Hội Viên dưới đây của TTNVC yêu cầu một Đại Hội Đồng Bất Thường của TTNVC được tổ chức trong vòng vài tuần lễ tới. Để Đại Hội Đồng Bất Thường này được mọi Hội Viên cũ, mới cùng tham dự và đạt được kết quả, đưa đến việc giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề khó khăn cũng như thống nhất mọi thành phần của TTNVC, chúng tôi yêu cầu các vị đương kim Chủ Tịch & cựu Chủ Tịch của TTNVC, Thành Viên Ban Chấp Hành & Thành Viên HĐQT của TTNVC cung cấp cho chúng tôi họ tên và địa chỉ liên lạc của các Hội Viên của TTNVC thuộc tất cả nhiệm kỳ từ trước tới nay, để chúng tôi có thể tiến hành việc xác định tư cách hội viên của TTNVC và ghi danh tham dự Đại Hội Đồng Bất Thường này.

Xin quý vị vui lòng điền các đơn đính kèm và gởi về địa chỉ của LHNVC trước ngày 25 tháng 6, 2017.

Xin chân thành cám ơn quý vị.

Trân trọng,

Chủ Tịch - Chủ Tịch Đoàn / Hội Đồng Quản Trị  VCF     Chủ Tịch -  Ban Chấp Hành VCF

Ngoc B. Dao                                                                     Kien T. Le


Thành Viên VCC:

Trung T. Nguyen - VCC(DVTKiet)                  + pCTD LH 2016-18

Dong V. Tran       - VCC(DVTKiet)                  + BTK   LH 2016-18

Tran Tran            - VCC(DVTKiet + LDCan)   + BCH   LH 2016-18

Nha V. Tran         - VCC(DVTKiet)                  + BCH   LH 2016-18

Ky H. Nguyen      - VCC(DVTKiet)                  + BCH   LH 2016-18

Kien T. Le            - VCC(DVTKiet)                  + BCH   LH 2016-18
   
  
 
 

Duy N. Nguyen    - VCC(DVTKiet)  


cc: Alicia Natividad, LLB

Ċ
Le Phan,
Jun 20, 2017, 7:39 PM
Ċ
Le Phan,
Jun 20, 2017, 7:39 PM
Ċ
Le Phan,
Jun 20, 2017, 7:39 PM
Ċ
Le Phan,
Jun 20, 2017, 7:39 PM
Comments