Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 tại Calgary Canada

posted May 9, 2022, 11:34 AM by Le Phan
Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 tại Calgary Canada
Cờ vàng ngạo nghễ tung bay trên thành phố Calgary, Alberta, Canada


Comments