Lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Sherbrooke

posted May 11, 2015, 6:04 PM by Le Phan   [ updated May 11, 2015, 6:05 PM ]
Lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Sherbrooke. 
Đúng ngày 30-04 thì lá cờ Việt Nam tuyệt đẹp đã bay ngạo nghễ 
trên nóc Tòa Thị Sảnh Thành phố Sherbrooke

   
   
   
  
   
  
   
  


Comments