Lễ Phật Đản 2013 - Phật Lịch 2557

posted May 17, 2013, 7:28 AM by Le Phan
THÔNG BÁO
Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo – Chùa Hiếu Giang xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương phật tử được rõ: Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo – Chùa Hiếu Giang sẽ tổ chức Tuần Lễ Phật Đản để Tôn Kính Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Đản Sinh lần thứ 2637 Phật Lịch 2557 với chương trình tổng quát sau đây:

1. Lễ Khai Kinh: Bắt đầu từ Thứ Hai ngày 20 đến Thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2013 (từ 11 đến 15 Tháng 4 năm Quý Tỵ)
Thọ Trì Kinh mùa lễ Khánh Đản vào lúc 7 giờ mỗi tối.

2. Ðại Lễ Khánh Ðản sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 26 tháng 5 năm 2013 (17 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ) do chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni chùa Quan Âm, Montréal đồng chứng minh và Chủ Trì Đại Lễ.

Nay kính mời tất cả quý đồng hương phật tử xa gần cùng về tham dự ngày Đản Sanh của Đấng Từ Phụ.

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo – Chùa Hiếu Giang

Nay thông báo và trân trọng kính mời

Ni sư Thích Nữ Viên Tánh
Trú trì Chùa Hiếu Giang
613-822-8535
Comments