Lễ Khai Mạc Tháng Di Sản Á Châu Opening Ceremony of the Asian Heritage Month...

posted Apr 24, 2015, 11:26 AM by Le Phan
Thư mời tham dự Lễ Khai Mạc Tháng Di Sản Á Châu do Bộ Di Trú Canada (The Citizenship and Immigration Canada) tổ chức tại Bảo Tàng Viện Lịch Sử của Canada (Canadian Museum of History) số 100 đường Laurier Gatineau

Opening Ceremony of the Asian Heritage Month organized by The Citizenship and Immigration Canada at the Canadian Museum of History, 100 Laurier Gatineau
Comments