LỄ HỘI VU LAN, MÙA BÁO HIẾU tại CHÙA HIẾU GIANG PL 2557 (2013)

posted Aug 3, 2013, 4:57 PM by Le Phan   [ updated Aug 11, 2013, 12:55 PM ]

"Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nuớc ở ngoài biển đông, 
núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chín chữ ghi lòng con ơi".

LỄ HỘI VU LAN, MÙA BÁO HIẾU
tại CHÙA HIẾU GIANG PL 2557 (2013)

Khai Kinh, Thọ Trì Kinh, Thuyết pháp 
Thứ Hai đến Thứ tư, Ngày 19-21/8/2013 (Ngày 13-15 tháng 07 năm Quý Tỵ) 
19g30 Tụng kinh Vu Lan, Báo Ân và Lễ Sám Tịnh Độ.
Thứ tư, Ngày 21/8/2013: 10:30 cúng Rằm Tháng Bảy 
Thứ Năm và Thứ Sáu, ngày 22 và 23/8/2013
19:30  - 21:00 Thuyết pháp,  T T Thích Kiên Tuệ và  T T Thích Thiện Hương 
Thứ Bảy, ngày 24/8/2013 
14:30  – 16:00 Thuyết pháp,  T T Thích Thiện Hương 
19:30  – 21:00 Thuyết pháp,   T T Thích Kiên Tuệ 

Đại Lễ Vu Lan 

Chủ Nhật, Ngày 25/8/2013 (Ngày 19 tháng 07 năm Quý Tỵ)

 9g00 Phật tử vân tập (cài bông hồng cho Phật tử).
 9g30 Thuyết Pháp  (TT Thich Kiên Tuệ) 
10g45 -  Chuông trống Bát Nhã - Thông qua chương trình 
-  Giới thiệu chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử.
-  Chào Phật giáo kỳ - Phút nhập Từ bi quán
-  Tuyên đọc Thông Ðiệp của GHPGVNTN.
-  Lễ cài bông hồng (cài bông hồng chư tăng ni & đọc bài ý nghia về mẹ).
-  Lễ cúng ngọ (dâng hoa và trầm hương đốt) Tuyên sớ cầu siêu Vu Lan 
- Tác bạch cúng dường - Chư Tăng Ni khất thực - Hồi hướng 
-  Cảm tạ của ban tổ chức.
12g15 Cúng chư hương linh mới quá vãng, cúng Cữu Huyền Thất Tổ, Tứ thân phụ mẫu, Chư hương linh ký tự tại chùa.
13g00 Chư Phật tử thọ trai. Cúng thí thực cô hồn
14:30  – 16:00 Thuyết pháp,  T T Thích Thiện Hương 
 
Kính mời quý Phật tử và quý đồng hương về chùa tham dự chương trình trên để đốt nén hương lòng cầu nguyện cho cha mẹ hiện còn được phuớc thọ khương ninh, nếu đã quá vãng thì siêu sanh tịnh độ và Tứ thân phụ mẫu, Cữu Huyền Thất Tổ được cao đăng Phật quốc. 
         
Chú ý:  Quý Phật tử xin lễ Tuyên sớ cầu siêu Vu Lan liên lạc về chùa. Muốn biết thêm tin tức của chùa xin mời vào trang nhà: hieugiang.net
Tel. (613)8228535,  Cell. (613) 2618535.

Comments