LÊ DUY CẤN: ÔNG LÀ AI? hay NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DỰ ÁN VIỆN BẢO TÀNG THUYỀN NHÂN VÀ TRUNG TÂM NGƯỜI VIỆT CANADA

posted Jun 20, 2017, 7:29 PM by Le Phan
Kính thưa quý vị,

Như Liên Hội Người Việt Canada vừa đăng trên Thời Báo ra ngày Thứ Năm 15/06/2017 vừa qua cho biết Trung Tâm Người Việt Canada đứng trước ngưỡng cửa bị giải thể, vì Corporations Canada không thể xác định Ban Châp Hành Trung Tâm Người Việt Canada nào là Ban Chấp Hành hợp pháp để có thể cấp giấy phép tái hoạt động cho Trung Tâm: cụ thể là giữa hai Ban Chấp Hành của ông Lê Duy Cấn và của ông Đặng Vũ Tuấn Kiệt hiến nay.

Là người sinh hoạt lâu năm trong Liên Hội, tôi đã từng rất quý mến và trân trọng ông Lê Duy Cấn như rất nhiều người khác. Nhưng bây giờ, tôi không còn nhận ra ông Lê Duy Cấn của tôi trước đây nữa. Mong rằng bài chia sẻ rất trung thực của tôi dựa trên những tài liệu đáng tin cậy mà tôi thu thập được hay chính tôi là người trong cuộc, giúp độc giả có một cái nhìn chính xác về những diễn tiến đáng buồn xảy ra trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, ngõ hầu chúng ta có thể tìm ra một giải pháp đơn giản mà hiệu quả nhất.

Mong vậy thay!

Trần Văn Nhã
HNV Sherbrooke

LÊ DUY CẤN: ÔNG LAI?
hay NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
VỀ DỰ ÁN VIỆN BO TNG THUYỀN NHÂN VÀ TRUNG TÂM NGƯỜI VIỆT CANADA 

Lời người viết: Tôi tham gia sinh hot trong Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) từ năm 1993 cho đến nay (2017) với tư cách là đại biểu ca Hội Người Việt Sherbrooke. Hội Người Việt Sherbrooke lmột (1) trong năm (5) hội* sng lập nên LHNVC từ năm 1980. Trong bi ny, tôi xin trnh by trung thực dựa trên những ti liệu tôi thu thập được. Tôi hon ton chu trch nhiệm về bi viết ny.

Cuối tháng 10, năm 2014, tôi đi dự Buổi Hp Khoáng Đại về dự án Viện Bo Tng Thuyền Nhân (VBTTN) do Ban Chấp Hnh Liên Hội Người Việt Canada (BCH LHNVC) tổ chức ti thnh phố Calgary, Alberta, tôi gặp một bc cng khlớn tuổi đến từ Montreal, tôi hi bc:’’Bc cbiết ông Lê Duy Cấn lai không?’’ Bc trlời ngay không do dự: ‘’Ai mkhông biết ông Lê Duy Cấn, ông là người ca LHNVC. Cứ thấy ông Lê Duy Cấn ở đâu, thì coi như ở đó cLHNVC hiện diện.’’ Tôi tmhi tiếp:’’Vậy hôm nay bác đến Calgary để lm g?’’ –‘’LHNVC tổ chức Buổi Hp Khoáng Đại về dự án Viện Bo tng Thuyền Nhân (VBTTN). Dự án này đã được LHNVC khởi xướng từ năm 2005. Tôi cũng là người đóng gp tch cực cho dự án ny, nên cng muốn biết dự án này đến đâu rồi. Đã 9 năm rồi cn g! Chắc thế no cũng được nghe ông Lê Duy Cấn gii thích tường tận mi việc, để mnh yên chvề li Montreal khuyến khch bà con đóng gp thêm. Tôi hy vng dự án ny sthnh hiện thực một ngy không xa.’’

Tôi nghe bc ni mbuồn, nhân vật chnh ca Buổi Hp Khoáng Đại đã không cmặt.

Lần giở li lch sử hơn 37 năm của Liên Hội (1980 đến nay), tôi được biết ông Lê Duy Cấn lTổng Thư Ký tiên khởi ca LHNVC từ năm 1980-1982. Sau đó, ông giữ chức y viên ngoi vLHNVC nhiều năm liền. Mãi cho đến thng 05/2014 ông mới từ chức ny vldo sức khe.

Song song với chức vụ Ủy viên ngoi vca LHNVC, năm 2005, khi LHNVC khởi xướng dự án VBTTN, ông kiêm thêm chức Trưởng dự án*. Rồi từ thng 05/2012 ông kiêm luôn quyền điều hnh TTNVC do ông quyền chtch TTNVC lông Lê Qung Trị ủy quyền trong một văn thư chính thức*.

Từ đó, nhất ltừ năm 2010, nhân danh LHNVC, ông vcô Lâm Tuyết đồng Trưởng dự án đi khắp nơi để gây qucho Viện Bo Tng Thuyền Nhân (VBTTN): từ cc hội thnh viên của LHNVC như Halifax, Sherbrooke, Montreal, Ottawa, Toronto, Saskatoon, Manitoba, Edmonton, Calgary và Vancouver, đến cc hội người Việt khc trong Canada cũng như bên Mỹ, bên c... số tiền đóng gp nghe ông nói lên đến ctriệu gia kim.**

Năm 2009, chtịch đon LHNVC qua một cuộc hp viễn liên, đồng với đề nghca ông Lê Duy Cấn mua miếng đất* ở Ottawa đối diện với tượng ‘’MBồng Con’’ với giá $600,000.00 gia kim để xây dựng VBTTN. Số tiền này đã được trxong bằng cch bn trsở cca LHNVC vTTNVC ở số 249, đường Rochester, Ottawa với gi$400,000.00 gia kim* vo thng 07/2010 vtiền gây quVBTTN do đồng bo khắp nơi đóng gp.

Từ năm 2010, để cthêm người gip ông trong việc gây qu, ông Lê Duy Cấn đã mời cô Lâm Tuyết, Tổng Thư Ký LHNVC hai (2) nhiệm k2010-2012 v2012- 2014 làm đồng Trưởng dự án VBTTN. Với đề nghmời cc ca schuyên nghiệp tham gia vgip bán đấu gicác đồ lưu niệm đặc biệt trong các chương trình gây quca cô Lâm Tuyết, hai người di chuyển khắp nơi để gây quvà thu được rất nhiều sự ủng hộ của đồng bo.

Thng 02/2013, dự trsẽ đặt viên đá đầu tiên cho VBTTN vo cuối năm, nên hai đồng Trưởng dự án đã thnh lập Ban Đăc Nhiệm (BĐN) gồm tm (8) người* ckhả năng chuyên môn trong vấn đề ti chnh, xây cất, lên kế hoch, truyền thông... Trong tm thng lm việc, BĐN đã hon thnh bn Business Plan, duyệt li họa đồ kiến trc, chn lựa nhthầu, xem li bo co ti chnh...

Nhưng khi duyệt xt li dự án VBTTN để bắt đầu việc xây cất, BĐN đã nhận thấy cnhững vấn đề liên hệ đến ti chnh, kiến trc, xây cất, thu gp hiện vật triển lm...nên đã hi ông Lê Duy Cấn là người nắm giữ tất ccc chi tiết liên quan đến dự án VBTTN. Những thắc mắc này đã không được giải đáp tha đáng, nhưng ngược lại, BĐN đã bgii tn.

Do đó, vo thng 2/2014, Ban Chấp Hnh LHNVC (2012-2014) đã tổ chức một Đại Hội Đồng bất thường ở Toronto vmột Hội Nghkhoáng đại về Dự án VBTTN vo cuối thng 10/2014 ở Calgary để mời ông Lê Duy Cấn trnh by mi vấn đề về Dự án VBTTN, đặc biệt vấn đề ti chnh, nhưng ông Lê Duy Cấn đã từ chối không tham dự.

Ngy 15 v28/04/2014, ông Lê Duy Cấn gởi hai (2) điện thư cho cô Lâm Tuyết (lúc đó đang là Tổng Thư Ký LHNVC) xc nhận lông skhông ghi danh TTNVC với Corporations Canada theo đạo luật mới Canada Not-for-Profit Corporations Act 2014, vông cho biết TTNVC vLHNVC lhai hội đoàn liên hệ chặt chvới nhau***, nên khi cô Lâm Tuyết ghi danh cho LHNVC thsghi danh cho TTNVC luôn.*

Ngy 21/05/2014, ông Lê Duy Cấn cũng đã viết thư từ chức y viên Ngoi vLHNVC và đồng Trưởng dự án VBTTN với ChTịch Đoàn, Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hnh, Ban Kiểm Sot LHNVC vldo sức khe.*

Ngy 06/06/2014 Hội Đồng Qun TrTTNVC do ông Lê Qung Trlquyền chtch đã gởi đến ChTịch Đoàn vBan Chấp Hành LHNVC thư từ chức* chiệu lực kể từ ngày 31/07/2014 trong khi Đại Hội Đồng LHNVC đang nhóm hp ti Edmonton. Do đó, sau khi Đại Hội Đồng đã bầu ra Ban Chấp Hnh LHNVC nhiệm k2014-2016 do nha sHoàng Đình Trlm chtch, cô Lâm Tuyết, Phchtch ngoi vụ kiêm Trưởng dự án VBTTN (vông Lê Duy Cấn đã xin từ chức), Ban Chấp Hnh này đã tiến hnh ghi danh LHNVC với Corporations Canada theo đạo luật mới Canada Not-for-Profit Corporations Act 2014, đồng thời tiến hành đề cử cc hội viên mới vào TTNVC, theo đúng Điều 3 của Điều Lệ TTNVC*, để bầu ra Hội Đồng Qun TrvBan Chấp Hnh TTNVC do bc sĩ Trương Lâm Liễu Kim ở Calgary lm chtch, hầu tiếp tc duy trsinh hot ca TTNVC vghi danh li với Corporations Canada theo đạo luật mới được ban hành, như ông Lê Duy Cấn yêu cầu*.

Tuy nhiên, sau đó, qua sự vận động ca ông Lê Duy Cấn với sự diễn gii sai lc là Đại Hội Đồng LH Edmonton 6/2014 không đủ tc số, mặc dc6/11 hội thnh viên tham dự (Calgary, Edmonton, Sherbrooke, Ottawa, Nova Scotia vVancouver), nên ngy 22-24/08/2014, 6 hội thành viên (Toronto, Windsor, Saskatoon, Vancouver, Nova Scotia, Manitoba) đứng ra triệu tập bốn (4) Đại Hội Đồng bất thường liên tiếp trong 2 ngy tại Toronto bầu ra Đại diện Chủ Tịch Đoàn, Ban Chấp Hành và Ban Thanh Kiểm lâm thời đồng thời ra một Thông Co chung tuyên bố tn nhiệm li ông Lê Duy Cấn làm Trưởng dự án VBTTN.

Rồi, vào tháng 12/2014, một Đại Hội Đồng bất thường khác do 8 hội thnh viên (Toronto, Windsor, Saskatoon, Vancouver, Nova Scotia, Manitoba, Montréal vEdmonton) tổ chức tại Ottawa* bầu lại Đại Diện Chủ Tịch Đoàn gồm ông Nguyễn Thi Trung và cô Lê Lily; Ban Chấp Hành gồm ông Trần Văn Đông-Tổng Thư Ký (TTK), cô Nguyễn Khuê Tú-Phó TTK, và ông Nguyễn Hải Hà-Thủ Quỹ; Ban Kiểm Sot có bà Đặng Thị Danh và ông Nguyễn Thành Nguyên. Ban Chấp Hnh ny không có giấy phép hoạt động của Corporations Canada.

Đầu thng 09/2014, bc sĩ Trương Lâm Liễu Kim, chtch Ban Chấp Hnh mới TTNVC đã nộp đơn ghi danh với Corporations Canada cho TTNVC, nhưng sau đó, ngy 16/09/2014, Hội Đồng Qun TrTTNVC đã từ chức* cng ghi danh với Corporations Canada cho TTNVC. Vcó 2 đơn xin tái hoạt động cho cng 1 hội đoàn, nên Corporations Canada đã từ chối cấp giấy php ti hot động cho TTNVC theo đạo luật mới 2014.

Trong 2 năm 2015 và 2016, nhiều nỗ lực ha gii giữa 2 bên của TTNVC nhưng không thnh công*.

Ngy 27/07/2016, 11 vchtch và đại diện chtch ca 11 hội thnh viên ca LHNVC v2 BCH LH nhiệm k2014-2016 đã hp vcng quyết định tổ chức ĐHĐ LHNVC thống nhất vo 2 ngy10-11/09/2016 ti Montréal.

Trong 2 ngy 10 và 11/09/2016, Đại Hội Đồng LHNVC thống nhất đã diễn ra ti Montreal với sự tham dự ca 8/11 Hội thnh viên. thức cần phi lấy li giấy php ti hoạt động cho TTNVC, Đại Hội Đồng đã chthcho Ban Chấp Hnh mới nhiệm k2016-2018 phi dng ‘’cc biện php cần thiết để tổ chức li sinh hot của TTNVC đồng thời bo vệ ti sn vquyền lợi ca LHNVC vTTNVC.’’ (trch điều 82 trong Biên bản Đại Hội Đồng LHNVC ở Montreal ngy 10-11/09/2016)*

Lần ny, không csự hỗ trợ của đa số cc hội thành viên LHNVC như năm 2014,

ông Lê Duy Cấn tự tuyên bố Đại Hội Đồng Montreal 2016 lbất hợp php*. (Tôi không thể tin được một người như ông Lê Duy Cấn li cthể tuyên bố như vậy, vmột Đại Hội Đồng hợp php hay không hợp php ty thuộc vo Điều Lệ vNội Quy ca hội đoàn đó, chứ không phi ty thuộc vo kiến ca cnhân.) Chnh vthế, ông không công nhận luôn Ban Chấp Hnh tân cử ca LHNVC nhiệm k2016-2018 v23 hội viên ca TTNVC do BCH này đề cử, theo Điều 3 trong Điều Lệ ca TTNVC*, lnhững hội viên hợp php ca TTNVC, vì BCH LHNVC đương nhiệm đã được Corporations Canada cấp giấp php hoạt động hợp php; trong khi cc hội viên TTNVC do ông Lê Duy Cấn lm chtịch được đề cử bởi một BCH LHNVC không cgiấy php hoạt động chnh thức ca Corporations Canada vo thng 11/2015.

Tm li, do ông Lê Duy Cấn không chấp nhận bn giao TTNVC cho Hội Đồng Qun Trcũng như Ban Chấp Hnh mới vhợp php ca TTNVC, nên hiện nay TTNVC ở Ottawa chưa lấy được giấy php ti hoạt động theo đạo luật mới Canada Not-for-Profit Corporations Act đã chiệu lực từ ngy 17/10/2014 và đạo luật cCanada Corporations Act shết hiệu lực vo ngy 31/07/2017 sắp tới. Điều đó cngha lnếu TTNVC không lấy được giấy php ti hoạt động do Corporations Canada cấp trước ngy 31/07/2017 thTTNVC ở Ottawa sbgii thể.

Hậu quca sự gii thể ny ltất cti sản, trong đó cmiếng đất vtiền bc ca VBTTN do TTNVC giữ, sbchnh phqun lý để giao cho những hội từ thiện khc.

Ngy 05/03/2017, một bi bo trong tờ Ottawa Citizen đã ca tng ông Lê Duy Cấn như một người xây dựng cộng đồng Việt Nam ở Ottawa (The Capital builder: How Can Le shaped Ottawa’s Vietnamese Community by Sabrina Nemis).

Cứ bình thường, tôi rất vui mừng vmột người Việt Nam được bo chCanada vinh danh như tiến sĩ Trương Công Hiếu, như anh Trần Thiên Ái hay như nhà văn Kim Thúy... nhưng trong trường hợp ca ông Lê Duy Cấn, thriêng cnhân tôi, tôi sthấy trn vẹn hơn, khi ông Lê Duy Cấn bằng lng giao li TTNVC vsổ sch ti chnh ca dự án VBTTN vô điều kiện cho những người ctrch nhiệm

hiện nay, để hcthể hon tất dự án VBTTN đang dang dở và để li một hnh tượng đẹp cho những thế hệ kế thừa.
Trần Văn Nhã
HNV Sherbrooke

*Quvno cần biết thêm những chi tiết, xin liên hệ với chng tôi qua điện thư tonytran1999@gmail.com.

**Tiến sĩ Lê Duy Cấn: Tổng số mức kinh phí dự trù là 4 triệu 300 ngàn đô la. Trong đó, 600 ngàn đô la là tiền đất mà chúng tôi đã trả hết rồi. Thứ hai là 3 triệu 500 ngàn đồng tiền xây cất. Và thứ ba là 200 ngàn đồng tiền thiết kế. Hiện giờ, chúng tôi đã gây quỹ được cũng như được một số các quý vị mạnh thường quân ở các nơi hứa đóng góp, tất cả là trên 1 triệu đô la. Như vậy, chúng tôi còn 3 triệu đô la nữa để gây quỹ trong vòng 2 năm tới.(RFA phng vấn ngy 07/12/2012)

*** LHNVC thnh lập nên TTNVC năm 1987 để lo chuyện hành chánh, tài chánh cho LH và có thể cấp biên lai trừ thuế nên tất cả tiền bạc của LH đều do TTNVC quản lý. Do đó, qucủa VBTTN trong trương mục lca LH, chứ không phi ca TTNVC. 


Comments