Lancement de l'exposition sur la crise des réfutiés du S-E asiatique et la réponse du Canada | Launch of the Exhibition on the Southeast Asian Refugee Crisis and Canada's Response

posted Aug 22, 2016, 4:27 PM by Le Phan   [ updated Sep 14, 2016, 5:17 AM ]
Phóng sự bằng hình ảnh buổi triển lãm
The Southeast Asian Refugee Crisis and Canada's Response
La crise des réfugiés du Sud-Est asiatiques et la réponse du Canada

Vấn đề tị nạn Đông Nam Á và giải pháp của Canada là một cuộc triển lãm hình ảnh thuật lại một số câu chuyện vượt biên tìm tự do và các nỗ lực nhân đạo để cứu người tị nạn. Đề cao các giá trị chung về nhân quyền, tự do và nhân ái, các hình ảnh lựa chọn này đến từ các bộ sưu tập của các người tị nạn, các nhà bảo trợ, các thành viên của các tổ chức tôn giáo và các tổ chức cộng đồng ở khắp Canada.

Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016, 12 giờ trưa - 2 giờ chiều
Viện Nghiên Cứu và Giáo Dục về Nhân Quyền (Human Rights Research and Education Centre)
Fauteux Hall, FTX 570
57 Louis Pasteur, Đại Học Ottawa

Buổi khai mạc đã bắt đầu với quý vị diễn giả gồm có ông Johannes van der Klaauw, ông Mike Molloy và bà Barbara Gamble. Họ đã trình bày các quan điểm về ảnh hưởng của chính sách di trú của Canada trong nỗ lực giúp người tị nạn Đông-Nam-Á trong thời điểm 1979-85. Các diễn giả Buổi triển lãm là sự hợp tác giữa Viện Nghiên Cứu và Giáo Dục về Nhân Quyền của Đại Học Ottawa và Ban Tổ chức Gala Những trái tim của tự do kỷ niệm 30 năm giải Huy Chương Nansen của người dân Canada. Ban Tổ chức Gala Những trái tim của tự do gồm các đại diện của Liên Hội Người Việt Canada, Hội Người Campuchia vùng Ottawa, Hội Người Lào vùng Ottawa, Hội Nghiên cứu Lịch sử Di dân Canada, Operation Lifeline, Project 4000, Ủy Ban người Mennonite tại Canada và Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc.

Lời mở đầu của bà Viviana Fernandez, Phó Giám Đốc, Viện Nghiên Cứu và Giáo Dục về Nhân Quyền.
Chiếu video "The Southeast Asian Refugee Crisis and Canada's Response"

Sau đó thuyết trình của quý vị: Johannes van der Klaauw, Đại diện của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, Ông Mike Molloy, Chủ tịch, Hội Nghiên cứu Lịch sử Di dân Canada, Bà Barbara Gamble, cựu thành viên của Project 4000

   
   
Comments