Kỷ niệm 10 năm thành lập Tu Viện Phổ Đà Sơn Val-De-Monts

posted Jul 12, 2013, 7:45 PM by Le Phan   [ updated Jul 12, 2013, 7:53 PM ]

Ngày Chủ Nhật 14 tháng 07 năm 2013 sau lễ giải giới trường, 
Hòa Thượng Thích Bổn Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ làm lễ hoàn nguyện cổng trụ biểu Tam Quan 
của Tu Viện Phổ Đà Sơn, đánh dấu 10 năm thành lập Tu Viện Phổ Đà Sơn Val-De-Monts 
(18/7/2003-14/7/2013)

 
Cộng Đồng Người Việt Ottawa kính chúc Hòa Thượng Thích Bổn Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, 
Phật sự được thành tựu viên mãn và thẳng tiến trên con đường tấn tu đạo nghiệp 
báo Phật ân đức và là nơi nương tựa tinh thần cho toàn thể Phật Tử Ottawa, Canada. 
Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni 
pháp thể khang an, chúng sinh dị độ và quý đồng hương, quý Phật tử được vô lượng phước lành. Comments