Kính gửi Quý hội thành viên của Liên Hội Người Việt Canada và toàn thể Cộng Đồng Người Việt tại Canada.

posted Sep 12, 2014, 8:22 AM by Le Phan
Thông báo

Ngày 6 tháng 9 năm 2014

Kính gửi Quý hội thành viên của Liên Hội Người Việt Canada và toàn thể Cộng Đồng Người Việt tại Canada.

Chúng tôi gởi thơ này đến Quý vị với tư cách Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada đã được hợp pháp bầu lên vào tháng 6, 2014 trong Đại Hội Thường Kỳ thứ 17 của Liên Hội đông đủ và thành công ở Edmonton. Phục vụ cộng đồng là một vinh dự và một đặc ân. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi cơ hội này.

Chắc quý vị mới đây đã nghe tin về một nhóm nhỏ trong cộng đồng (đã không tham dự Đại Hội Đồng) thành lập một ban chấp hành khác. Đây là một hành động hoàn toàn sai trái. Chúng tôi muốn minh định rằng chúng tôi là Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành chính thức đã được đăng ký với Chính Phủ Canada ngày 16 tháng 7 năm 2014, theo đúng đòi hỏi của bộ luật mới áp dụng cho các Hội Đòan Vô Vụ Lợi. Chúng tôi sẽ cố gắng không để sự kiện này làm xao lãng những dự án hữu ích mà chúng tôi đang tiến hành để phục vụ cộng đồng: đặc biệt là dự án xây dựng Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân, một dự án đang và sẽ tiếp tục quy tụ nỗ lực của nhiều thiện nguyện viên và là một trọng điểm của sự hợp tác giữa chúng ta trong thập niên qua.

Ước mong chúng ta sẽ cùng tiếp tục làm việc với nhau trong những dự án hữu ích sắp tới, và tạo nên một lịch sử phát triển lâu dài trong mối liên hệ giữa các hội Người Việt trên toàn quốc Canada. Thêm vào đó, chúng tôi cũng mong được sự cộng tác của mọi người trong cộng đồng Việt Nam tại Canada. Xin chân thành cảm ơn mọi đóng góp của các thiện nguyện viên trong qúa khứ cũng như trong tương lai.

Trân trọng,
Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada
Chủ Tịch: Dr. Hoàng Đình Trí
Phó Chủ Tịch Ngọai Vụ: Lâm Tuyết
Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Nguyễn Thế Sơn
Thủ quỹ: Huỳnh Dậu-Thỉ
Thư ký: Trần Thị Ngọc Hiến

Hội Đồng Quản Trị Liên Hội Người Việt
Chủ Tịch:Trần Văn Nhã
Phó Chủ Tịch: Trần Chí Hiếu
Ban Thanh Kiểm
Dr. Trương Hữu Độ
Lương Lê Phan
Linh Quý

Comments