Húy nhật Quốc Tổ Hùng Vương 4893

posted Apr 25, 2014, 7:01 AM by Le Phan   [ updated Apr 26, 2014, 4:15 PM ]
Văn Tế Quốc Tổ Hùng Vương

Duy Việt Nam quốc lịch, năm thứ 4893 (1), 
kể từ đời Hùng Vương Đệ Nhất nguyên niên. 
Nay tiết xuân tháng ba, ngày mùng mười năm Giáp Ngọ, 
húy nhật Quốc Tổ Hùng Vương.

Chúng con dòng dõi Lạc Hồng, 
vì loài Cộng phỉ xâm lăng phải xa nơi đất Tổ, 
thành tâm tụ họp nơi đây hải ngoại, 
lễ bạc lòng thành, muôn người như một, 
thành kính cung nghinh. 
Quốc Tổ linh thiêng chứng giám!

Nhớ ơn Quốc Tổ, gần năm ngàn năm xưa 
Tổ Hùng dựng nghiệp, mở nước Văn Lang, 
dựng nền văn hiến, thủ đô Phong Châu, 
quan văn Lạc Hầu, quan võ Lạc Tướng, 
hoàng tử Quan Lang, công chúa Mị Lương.
 Hùng Vương mười tám đời liền, 
cha truyền con nối, rừng núi sông biển đất trời, 
bát ngát hương hoa rạng ngời công đức, 
ngàn đời hưởng phước Tiên Long, 
đời đời hãnh diện, dân Việt từ đó hiển vinh. 
Chúng con hằng nhớ "vật gốc trời, 
người gốc tổ" (2) cây kia có gốc, nước nọ có nguồn.

Từ Tiên Long đến Đinh Lê Lý Trần xây nền tự chủ, 
"Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, 
song hào kiệt đời nào cũng có" (3).

Phù Đổng Thiên Vương, ngựa sắt roi sắt, 
với tre Đằng Ngà (4), giết sạch giặc Ân, 
uy danh lẫy lừng, ngàn đời hiếm có.

Trưng Vương oanh liệt một cõi trời Nam, 
quân Hán kinh hoàng cả vùng đất Bắc.

Hưng Đạo Vương tài nghệ thật siêu quần, 
quân Mông Cổ chỉ thua nơi đất Việt.

Thái Tổ bền chí, quân Minh tởn vía kinh hồn. 

Quang Trung trí mưu, 
quân Thanh không còn mảnh giáp.

Thời kháng Pháp, 
Hoàng Hoa Thám hùm thiêng nơi Yên Thế, 
Cần Vương Văn Thân quyết chí chống Tây; 
Nguyễn Thái Học anh hùng bất khuất, 
truyền lại danh ngôn thật lẫy lừng: 
"không thành thân thì thành nhân" (5), 
giúp cho hậu thế tu thân nên người.

Nhưng nay thẹn nỗi, 
bọn Cộng Sản xâm lăng đất Tổ, 
chúng con phải rời bỏ quê hương, 
tìm tự do chốn tha phương, 
trau giồi kế hoạch diệt phường Việt Minh.

Bọn Việt Minh gian manh khát máu, 
táng tận lương tâm, mặt người dạ thú, 
phá hủy nếp cũ, thờ lũ ngoại bang. 
Toàn dân Việt muôn vàn sầu khổ, 
người ở lại cuộc đời nô lệ, 
kẻ ra đi thân phận lạc loài!

Đất nước chúng con trải bao oan nghiệt, 
giặc Tàu giặc Tây giặc Nhật, 
nhưng giặc Việt Minh độc ác nhất đời!

Dân Việt chúng con bao nỗi điêu linh, 
vong quốc thống khổ ngục tù, 
do bọn Việt Cộng gây ra tất cả!

Mới đây, lũ Việt gian Cộng Sản 
cắt đất biển tổ tiên dâng cho quân Trung Cộng. 
Chúng bán lương dân cho bè lũ ngoại bang, 
chúng vùi tuổi trẻ dưới gót giầy xâm lược. 
Dân quốc nội chúng biến thành cầm thú, 
lũ ngoại bang chúng coi tựa cha ông.

Có lẽ kiếp xưa chúng con đầy nghiệp chướng, 
nên kiếp này phải chịu bách chiết thiên ma.

Kính cầu Quốc Tổ giúp dân Lạc Hồng, 
giải trừ Quỉ Đỏ, dựng cờ dân chủ, xây dựng tự do, 
mở trí cho kẻ ham danh tham quyền chuộng lợi, 
độ trì cho người yêu nước thành khẩn nhiệt tâm, 
giúp kẻ lạc đường quay về truyền thống,
dân chủ tự do nhân bản hài hòa, 
đồng thuận thương yêu kính trên trọng dưới,
giúp toàn dân thoát vòng nghiệp chướng 
và tránh khỏi bách chiết thiên ma,
giúp cho đại nghĩa hình thành và Việt Nam quang phục.

Chúng con nguyện sẽ "đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
 lấy chí nhân mà thay cường bạo" (6).

Dân trong nước quyết tâm trừ Quỉ Đỏ, 
thâu lại đất đai bảo toàn lãnh thổ. 
Người Việt tha hương trừ  khử Cộng nô, 
dốc tâm dựng lại cơ đồ Việt Nam. 
Nền tự do sáng ngời đất Tổ, 
đức hiếu trung rạng rỡ dân Nam, 
khắp nơi rợp bóng cờ Vàng, 
con dân Quốc Tổ ngày càng hiển vinh.       

Phút tôn nghiêm này, 
với tấm lòng thành, thắp nén hương thơm, 
chúng con kính cầu Quốc Tổ linh thiêng chứng giám.

Quốc Tổ thượng đẳng anh linh cung duy thượng hưởng!

Khải Chính Phạm Kim Thư phụng soạn
-----------------------------
Ghi chú:
(1) 4893: 2879 (năm Hùng Vương dựng nước) + 2014
(2) Lời Lê Thái Tổ còn truyền lại trong dân gian
(3) Nguyễn Trãi, "Bình Ngô Đại Cáo," (Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược,  quyển I)
(4) Phan Kế Bính, Nam Hải Dị Nhân: Tre Đằng Ngà là giống tre ở Làng Cháy, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh. Trong lúc đánh giặc Ân, Phù Đổng Thiên Vương nhổ tre Đằng Ngà để đánh giặc. Lửa do ngựa sắt phun ra làm cháy tre và sau vỏ tre trở thành màu ngà. Do đó dân địa phương đặt tên loại tre này là tre Đằng Ngà.
(5) Lời Nguyễn Thái Học còn truyền trong dân gian.
(6) Nguyễn Trãi, "Bình Ngô Đại Cáo," (Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, quyển I)
Tài liệu tham khảo: Dương Quảng Hàm, Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Trung Tâm Học Liệu, Bộ Giáo Dục VNCH, tái bản lần thứ mười tại Sài Gòn, Việt Nam, năm 1968.


Thông Báo:
 
1. Hội Người Việt Cao Niên Ottawa trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự lễ Kỷ Niệm Ngày Quốc Tổ Hùng Vương, tổ chức vào lúc 11 giờ sáng ngày thứ bảy 26 tháng 4 năm 2014 tại trung tâm Tom Brown Arena số 141 Bayview Road, Ottawa. 

    Lúc 10 giờ sáng sẽ có lễ đặt vòng hoa tại Đài Kỷ Niệm Việt Nam.

2. Trường Việt Ngữ Lạc Việt tổ chức ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 4893 vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ bảy 26 tháng 4 năm 2014 tại trường Farley Mowat Public School  - 75 Waterbridge Dr, Nepean, ON. Ban giảng huấn trân trọng kính mời.


Comments