Hội Nghị Khoáng Đại về Dự Án Viện bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) do Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) tổ chức

posted Aug 21, 2018, 5:09 AM by Le Phan   [ updated Sep 3, 2018, 11:09 AM ]
Hội Nghị Khoáng Đại về 

Dự Án Viện bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN)

Kính thưa quý đồng hưong,

Chỉ còn 26 ngày nữa là chúng ta sẽ có một 
Hội Nghị Khoáng Đại về Dự Án Viện bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN) 
do Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) tổ chức.
Từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều 
Ngày 16 tháng 9 năm 2018
tại phòng C&D của Nepean Sportsplex 
Số 1701 Woodroffe Ave, Nepean, ON K2G1W2

Hội Nghị Khoáng Đại này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại chúng ta, vì:
1 Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân là chứng tích lịch sử của Cộng Đồng Việt Nam ở hải ngoại đi tìm Tự Do, Dân Chủ, không chấp nhận cộng sản;
2. Vì danh dự và uy tín của Liên Hội đối với cộng đồng, mọi sự đóng góp của đồng bào phải được  sử dụng  hợp lý và minh bạch;
3. Cùng nhau tìm ra phương án hoàn tất thành công dự án VBTTN là trách nhiệm chung của Cộng Đồng Việt Nam chúng ta.

Vì thế, LHNVC kính mời tất cả quý đồng hương vui lòng sắp xếp thời gian để đến tham dự Hội Nghị Khoáng Đại này, vì Ý DÂN LÀ Ý TRỜI.

- LHNVC đã gởi thư mời qua Bưu Điện đến hai vị Đồng Trưởng Dự Án VBTTN, ông Lê Duy Cấn và bà Lâm Tuyết. Qua số xác nhận của Bưu Điện, chúng tôi được biết ông Lê Duy Cấn và bà Lâm Tuyết (bà Lâm Tuyết đã báo cho chúng tôi) đã nhận được thư mời của LHNVC vào ngày 13/08/2018.

Chi tiết về Hội Nghị Khoáng Đại, xin quý đồng hương vui lòng mở tài liệu đính kèm.
Nếu quý vị muốn chuyển tiếp thông báo này, xin quý vị cứ tự nhiên. Xin cám ơn quý vị,

Rất mong được đón tiếp quý vị!

Trân trọng,
Thay mặt Ban Tổ Chức,
Đào Bá Ngọc, 
chủ tịch Hội Đồng Quản Trị LHNVC, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng MontrealComments