Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam ỦNG HỘ Bản Lên Tiếng

posted Jan 25, 2018, 3:51 PM by Le Phan
Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam ỦNG HỘ Bản Lên Tiếng của Liên Hội Người Việt Canada và các Tôn giáo, Hội đoàn trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Canada.

- Website:Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại​
- Diễn Đàn Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam
- Facebook Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam
- Hội Đồng Liên Tôn phản kháng dự luật TG và TN của CSVN
- Bản Lên Tiếng Chung của người Việt Trong và ngoài nước về Phán Quyết Biển Đông, thảm họa môi trường, nền chính trị độc hại, nguy cơ diệt vong của đất nước
Hãy Liên Kết Trong và Ngoài Nước
Tranh Đấu Cho Tự Do Dân Chủ, 
Vẹn Toàn Lãnh Thổ của Việt Nam
PO BOX 262066, TAMPA, FL 33685
Tel 813-507-1195 - Email: Lienket.QnHn@gmail.com
Ủng hộ xin đề: UCVHO (chữ tắt Anh ngữ của HĐLKQNHN )

Comments