Hội Chợ Tết Xuân Mậu Tuất 2018- Phóng sự bằng hình ảnh

posted Apr 5, 2018, 6:19 AM by Le Phan   [ updated Apr 5, 2018, 6:47 AM ]
Hội Chợ Tết Xuân Mậu Tuất 2018
Phóng sự bằng hình ảnh

https://photos.app.goo.gl/191Hxij7q12LRYMx1

https://photos.app.goo.gl/o3fEfk0F3jacVtMY2

https://photos.app.goo.gl/aADJYZ5KCHPeJAX82

Những khuôn mặt vui tươi trong ngày Hội Chợ Tết, Xuân Mậu Tuất 2018
https://photos.app.goo.gl/sd6chaf941LgOsUo1Comments