Hội chợ Tết Toronto - Đài TV Canada CTV thực hiện

posted Mar 5, 2018, 6:23 AM by Le Phan

Vidéo YouTube


Lễ Chào Cờ - ca sĩ Đoàn Chính hát Quốc Ca Canada lời Anh & Việt.

Vidéo YouTube


VBSC - Hội chợ Tết Mậu Tuất 2018 tại Toronto - Tập 1

Vidéo YouTubeComments