Hòa Thượng Thích Trí Đức đến Thuyết Pháp & Phật Thất tại Chùa Hiếu Giang

posted May 17, 2013, 7:30 AM by Le Phan
 THÔNG BÁO
 Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo – Chùa Hiếu Giang xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương phật tử được rõ: Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Hiếu Giang sẽ hân hoan đón tiếp Hòa Thượng Thích Trí Đức, Đạo Tràng Liên Trì Hải Hội, California đến Thuyết Pháp & Phật Thất tại Ottawa Canada vào hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, ngày 14 và 15 tháng 6 năm 2013.

 Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo – Chùa Hiếu Giang
Trân trọng kính mời quý đồng hương phật tử sắp xếp thời gian để về chùa tham dự những thời Thuyết Pháp và chương trình Phật thất, ngõ hầu thăng tiến tâm linh, đem lại sự an lạc trong đời sống và tương lai đồng sanh về tịnh độ.

Ni Sư Thích Nữ Viên Tánh
Trú trì Chùa Hiếu Giang
613-822-8535
Comments