Heartfelt thanks to our volunteers!

posted May 22, 2015, 11:31 AM by Le Phan   [ updated Jun 12, 2015, 8:12 PM ]
The heart of a volunteer is not measured in size, 
but by the depth of the commitment to make 
a difference in the lives of others. 

Sinh hoạt của cộng đồng người Việt khắp nơi được duy trì, được phát huy và được tồn tại là nhờ những bàn tay của các thiện nguyện viên. Họ, không phân biệt tuổi tác, địa vị trong xã hội, đã đều đóng góp tích cực cho tất cả các tổ chức của người Việt tại Canada. Họ đã đóng góp nhân lực, tài lực, sức lực và một đóng góp quan trọng hơn tất cả đó là tấm lòng quên mình vì người và đã có lòng quan hoài đến việc chung mà không mong cầu một sự đền đáp nào cả.  

Ngày 3 tháng 5 vừa qua đã cho chúng ta thấy sự đóng góp lớn lao của các thiện nguyện viên từ không những tại địa phương Ottawa mà còn từ khắp nơi trên đất nước Canada. Sự thành công ngoài sự dự đoán của ban tổ chức là vì sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của tất cả các thiện nguyện viên.

Thay mặt cho ban tổ chức, ban chấp hành của tất cả các hội đoàn tham dự ngày 3 tháng 5 vừa qua, chúng tôi muốn gửi đến tất cả các thiện nguyện viên lời cảm ơn chân thành nhất vì quý vị là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ mai sau.

Thân chào đoàn kết
Cộng Đồng Người Việt Ottawa

   
   
   

   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Comments