Hai Thành Phố Chị Em Montréal-Ottawa...

posted Nov 13, 2016, 9:00 AM by Le Phan
  Hai Thành Phố Chị Em Montréal-Ottawa...

180 dặm là khoảng cách ngăn giữa Kinh Đô Montréal và Thủ Đô Ottawa... Người Việt Tỵ Nạn của hai thành phố Chị-Em thường hay lui tới thăm nhau... Tình cảm của hai cộng đồng chống cộng sản từ hơn 40 năm qua, lúc nào cũng thắm thiết, nương tựa nhau, giúp đỡ nhau và dắt dìu nhau trong những tháng năm tha hương... Tháng 10 vừa qua, sau khi biết tin Cộng Đồng Người Việt Ottawa sẽ tổ chức Bữa Cơm Tình Thương gây quỹ giúp đồng bào lũ lụt miền Trung, Ông bà bác sĩ Đào Bá Ngọc (Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montréal) đã tiên phong mua vé ủng hộ và cũng muốn tặng thêm cho quỹ sinh hoạt của CĐNVO một số tiền tổng cộng là $500. Trước một nghĩa cử động viên cao đẹp của ông bà bác sĩ Đào Bá Ngọc và tình thương của ông bà dành cho CĐNVO, Ban Chấp Hành xin được đại diện cho đồng bào ở Thủ Đô Ottawa, gửi đến ông bà lời cảm ơn chân thành nhất và mong rằng tình cảm giữa hai cộng đồng ngày thêm chặt chẻ và đoàn kết...

Kính thư
Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Ottawa
Comments