Giới thiệu sách "Children Of Hope / The Story of Lê Minh Đảo",

posted Apr 27, 2022, 7:59 AM by Le Phan
Xin kính chuyển và giới thiệu đến Quý Vị: Quyển sách 
"Children Of Hope / The Story of Lê Minh Đảo", 
đang được giới thiệu trên Amazon
Xin mời Quý Vị theo dõi để tường và ủng hộ..
Trân  trọng


     
-----Original Message-----
From: 
To: amsfv@aol.com
Sent: Tue, Apr 26, 2022 10:55 pm

Kính thưa chú Hùng quyển sách “Children of Hope / The Story of Lê Minh Đảo” đã hoàn tất, 
và đang được giới thiệu trên Amazon, với giá bán 22 mỹ kim một cuốn

30/4 Lê Hằng My và gia đình Lê Bích Phượng sẽ có mặt ở 
Trung Tâm Eden để bán sách “Children Of Hope”, 
kính mong  Quý đồng hương ủng hộ

Sau 17 năm ở tù cũng như những năm tháng sau này, 
những lời ba (Cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo) 
kể, dặn dò qua băng cassette, cũng như hình ảnh ba gởi 
đã được  em gái (Lê Hằng My) thu thập.

Dự trù sau khi trừ chi phí ấn loát bản quyền, số tiền còn lại sẽ giúp đỡ 
các chú Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, 
các cựu Nữ Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa 
và các Thương Phế Binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam.


Comments