Flag-raising ceremony in commemoration of Journey to Freedom Day

posted Apr 14, 2018, 6:47 AM by Le Phan   [ updated Apr 15, 2018, 8:47 AM ]
Toronto, ngày 12 tháng 4 năm 2018
Kính thưa quý vị:

Thay mặt Liên Hội Người Việt Canada và các hội đoàn thành viên trên khắp Canada, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi lễ Thượng Kỳ để tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4, sẽ được tổ chức vào 

Ngày: Thứ hai, ngày 30 tháng 4 năm 2018. 
Từ: 12 giờ 30 đến 2 giờ 30 chiều.
Tại: Tiền đình của Quốc Hội Canada

Căn cứ vào Đạo luật "Ngày Hành trình đến Tự do", ngày 30 tháng 4 là ngày tưởng niệm toàn quốc, ghi khắc cuộc Di dân của thuyền nhân Việt Nam và ghi nhận lòng nhân đạo của người dân Canada đã chào đón hơn 60.000 người tị nạn đến định cư tại Canada.

Vào thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2018, các cộng đồng người Việt ở Canada sẽ tập trung đông đảo trước Tiền đình Quốc Hội Canada để làm lễ thuợng kỳ lá cờ Vàng ba sọc đỏ để tưởng niệm cuộc hành trình gian nan đầy nguy hiểm của vô số người Việt trên các con thuyền nhỏ bé vượt thoát sự đàn áp dã man của cộng sản; tưởng nhớ đến những người đã vĩnh viễn nằm xuống trong lòng sông biển hay rừng sâu nước độc, trong nhà tù và các trại cải tạo, vì đấu tranh cho tự do, công lý và dân chủ.

Chúng tôi rất mong được chào đón quý vị để tưởng nhớ về một trang sử khởi đầu của cộng đồng người Việt Nam tại Canada và vinh danh truyền thống nhân đạo Canada.  

Trân trọng,

Bs. Lê Thuần Kiên
Chủ Tịch
Liên Hội Người Việt Canada


April 12th, 2018
Dear Friends: 

On behalf of the Vietnamese Canadian Federation and the Vietnamese Canadian community across Canada, we would like to request the honour of your presence at the Flag-raising ceremony in commemoration of Journey to Freedom Day

Date: Monday, April 30th, 2018 
Time: 12:30 p.m. to 2:30 p.m. 
Location: Front steps of Parliament Hill Ottawa, Ontario 

Pursuant to The Journey to Freedom Day Act, April 30th is a national day of remembrance that commemorates the exodus of the Vietnamese Boat People and recognizes Canada’s compassionate response welcoming over 60,000 of these refugees.

On Monday, April 30th, 2018 Vietnamese Canadian communities will gather on Parliament Hill in large numbers to raise the Canadian flag, and the Vietnamese Heritage and Freedom flag to commemorate the perilous exodus of countless of refugees who escaped communist oppression in small makeshift boats, and to remember those who perished at sea, in prison, and re-education camps fighting for freedom, justice, and democracy. 

We look forward to welcoming you to remember the modern beginnings of Canada’s Vietnamese community and to pay tribute to Canada’s proud humanitarian tradition. Please RSVP to le.centre@live.com by April 27th, 2018. 

Sincerely, 

Kien T. Le, MD 
President 
Vietnamese Canadian Federation


Comments