Fall - Zumba & Yoga class starts next Wednesday Sept 11, 2013

posted Sep 5, 2013, 6:40 AM by Le Phan   [ updated Sep 5, 2013, 11:36 AM ]

Ban tổ chức lớp tập Zumba và Yoga trân trọng kính mời quí đồng hương tham dự các buổi tập thể dục thể thao Zumba và Yoga vào mỗi tối thứ tư từ 7 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Lớp Zumba từ 7 giờ chiều đến 8 giờ tối
Lớp Yoga từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối...

Lệ phí ghi danh:
$60 cho khóa mùa thu (15 tuần: 11 tháng 9 đến 18 tháng 12 năm 2013
và $90 cho khóa mùa đông (22 tuần 8 tháng 1 đến 11 tháng 6 năm 2014)
$125 nếu ghi danh cho nguyên năm (37 tuần)

Hội viên của Cộng Đồng Người Việt Ottawa sẽ được giãm lệ phí 15%
Nếu quí vị không muốn trả lệ phí nguyên năm, thì quí vị có thể trả $5 cho mỗi lần đến tập...

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với cô Danh Lam qua điện thư: danhlam.nguyen@gmail.com

Trân trọng kính mời


The Zumba and Yoga program begins on September 11, 2013 (next Wednesday).
Zumba class: every Wednesday from 7:00 PM to 8:00 PM
Yoga class: every Wednesday from 8:00 PM to 9:00 PM
Location: St. Gregory Elementary School, 148 Meadowlands Drive,  Ottawa


Fall Term (Sept. 11 to Dec. 18, 2013) - 15 weeks, $60
Winter Term (Jan. 8, 2014 to June 11, 2014, except no class on March 12, 2014) - 22 weeks, $90
Pay in advance for full year - 37 weeks, $125
Drop in fee for each class is $5.00 (same as last year)
VCCO members will receive a 15 % discount on the above price 
(VCCO membership is $15 per year)
Please register by contacting Danh Lam at  danhlam.nguyen@gmail.com
What to bring to the class?
    - Water, wear proper workout attire, towel, indoor shoes and a yoga mat for a yoga class.
    - Bring cash or a cheque payable to V.C.C.O (Vietnamese Canadian Community of Ottawa)
Note: The yoga class will be Hatha style yoga, focusing on basic postures, stretching and breathing techniques while restoring your energy, strength and flexibility. This will be a great class for beginner.Comments