Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN)

posted Oct 2, 2018, 4:45 PM by Le Phan

Hong Phuc Tran-Le

Sep 16, 2018, 2:15 AM
Kính gởi anh Cấn,
Tôi chân thành khuyên anh nên đến gặp các anh chị em và đồng bào vào buổi họp sáng mai. Đó là cách tốt nhất để giải tỏa các vấn đề và tránh được nhiều phiền phức sau này cho đồ án VBTTN, cho mọi người và cho cả chính anh. 
Tại sao cứ lời qua tiếng lại đơn phương và tiếp tục đỗ lỗi cho phía bên kia mà không ngồi lại được với nhau một lần trước sự chứng kiến của mọi người để thảo luận và cho tất cả đồng bào hiểu rỏ công việc. Các anh chị đều nói ‘chống cộng’, nhưng nếu các anh chị chống cộng cũng mạnh bạo và sát ván như các anh chị đang tàn sát lẫn nhau thì có lẽ dân tộc ta đã tiêu diệt hết bọn Việt Cộng từ lâu...
Anh Cận không nên quá đa nghi...Mọi người chỉ muốn đồ án thành công, không ai có ác ý muốn gài bẩy hay ‘chơi xấu’ anh. 
Tôi nói anh đừng buồn; Anh đã đứng tuổi rồi, anh Cấn à. Và nhóm của anh, khi kiện phía bên kia ra toà cho dù thắng hay thua, sẽ không còn đủ sức lực, khả nắng và uy tín ở trong cộng đồng để hoàn thành được đồ án VBTTN. Anh cần phải có sự hổ trợ của tất cả mọi người từ các phía mà phần lớn sẽ có mặt trong buổi họp sáng mai. Họ không phải là kẻ thù của anh, ngoại trừ nếu anh cố ý coi họ là như vậy. Họ đã và sẽ tiếp tục là những cộng sự viên đắc lực cho đồ án VBTTN và cho nhiều công việc khác nếu anh chịu cởi mở và ngồi lại làm việc chung với họ. 
Tôi sẽ có mặt trong buổi họp sáng mai. Tôi rất mong có sự hiện diện của anh. Nếu anh đến tham dự, tôi sẽ ủng hộ anh và sẽ cố gắng hết mình để đảm bảo sự hoà khí và công bằng trong buổi họp. 
Sau buổi họp ngày mai, tôi sẽ đòi hỏi hội đồng quản trị đưa ra một đồ án hành động rất cụ thể để giải tỏa hết bế tắc cho đồ án VBTTN. Sự hiện diện hay vắng mặt của anh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những quyết định và hành động sau buổi họp tới. 
Anh suy nghĩ kỷ đi. Đừng bỏ lở cơ hội cuối cùng. 
Kính
HP

On Sat, Sep 15, 2561 BE at 10:09 PM Vietnamese Canadian Centre <ottawavietcancentre@gmail.com> wrote:
Kính gửi anh Phúc,

Cám ơn anh đã bầy tỏ mối quan tâm về tương lai của Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân (VBTTN),

Xin anh yên tâm.  Mặc dầu mấy năm qua tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xúc tiến dự án này, tôi vẫn làm việc lặng lẽ để:

1/  Trả tiền thuế thổ trạch cho Viện Bảo Tàng, khoảng $10,000/1 năm để tránh cho miếng đất khỏi bị Thành Phố Ottawa tịch thâu vì tiền thuế không được trả;

2/  Tham khảo với một vài nhà thầu và Toà Đô Chánh Ottawa để tìm cách xây Viện Bảo Tàng mà không cần phải gây quỹ thêm nhiều.

Tôi hy vọng năm tới, 2019, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Dự Án 4000, với sự ủng hộ của đồng bào tại khắp nơi, chúng ta có thể khởi công xây cất.

Để giúp anh và những người quan tâm tới dự án này tìm hiểu thêm những khó khăn trong việc thực hiện, tôi gửi kèm theo đây một vài lài liệu như sau:

1/  Lá thư của anh Mai Phú Hưng gửi anh Đào Bá Ngọc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Montréal;

2/  Thỉnh nguyện thư do chúng tôi đệ trình lên Toà Thượng Thẩm British Columbia ngày 28-7-2017 và án lệnh của toà ngày 15-3-2018;

3/  Bản tường trình của tôi về Dự Án VBTTN tại Ottawa ngày 8-9-2018;

4/  Bảng tổng kết tài sản của Trung Tâm Người Việt Canada hiện do TD Canada Trust giữ;

5/  Bài phóng sự về buổi lễ đặt tên Công Trường Sài Gòn ngày 8-9-2018.

Thân kính,

LD Cấn
________
Comments