Ðón Giao Thừa tại Chùa Hiếu Giang

posted Jan 30, 2012, 1:26 PM by Le Phan   [ updated Jan 30, 2012, 6:20 PM ]
Chùa Hiếu Giang đã tổ chức khóa lễ sám hối cuối năm và phật tử đến hái lộc mừng xuân Nhâm Thìn. Mời quý vị xem một vài hình ảnh...


Comments