Diễn Đàn Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam

posted Mar 5, 2018, 5:47 AM by Le Phan
Tối thứ Ba 27/2/2018 đã có cuộc hội luận tôn giáo và nhân quyền trên Diễn Đàn Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam. Chủ đề hôm nay là Quốc Tế Vận, Diễn giả chính là Ms Nguyễn Công Chính, người tù lương tâm vừa đến Hoa Kỳ. Tham dự còn có nhiều chức sắc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam (HT Thích Không Tánh, LM Phan Văn Lợi, Ms Nguyễn Hoàng Hoa, CTS Nguyễn Bạch Phụng...) và Hội Đồng Liên Kết QNHN VN (BS Đỗ Văn Hội, PTS Trần Viết Hùng, nhân sĩ Trần Văn Đông, ông Trần Công Thức... nhiều vị nhân sĩ, anh chị em tham dự trên diễn đàn Paltalk.

Được biết, vào mỗi tối thứ Ba lúc 9 giờ pm (giờ New York) đều có hội luận về tôn giáo và nhân quyền.

Xin bấm để xem và nghe:

Vidéo YouTube


Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam
- Website:Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại​:  http://www.lienketqnhn.org/
- Diễn Đàn Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam:  http://www.paltalk.com/g2/group/1622807469/DisplayGroupDetails.wmt
- Facebook Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100019411293690
- Hội Đồng Liên Tôn phản kháng dự luật TG và TN của CSVN:  http://www.lienketqnhn.org/khang-thu-cua-hoi-dong-lien-ton-viet-nam-bac-bo%CC%89-lua%CC%A3t-ton-giao-va-tin-nguo%CC%83ng-cu%CC%89a-csvn/
- Bản Lên Tiếng Chung của người Việt Trong và ngoài nước về Phán Quyết Biển Đông, thảm họa môi trường, nền chính trị độc hại, nguy cơ diệt vong của đất nước:  http://www.lienketqnhn.org/ban-len-tieng-cua-nguoi-viet-trong-va-ngoai-nuoc-ve-phan-quyet-bien-dong-tham-hoa-moi-truong-nen-chinh-tri-doc-hai-va-nguy-co-diet-vong-cua-dat-nuoc/
______________________________________
 
Hãy Liên Kết Trong và Ngoài Nước
Tranh Đấu Cho Tự Do Dân Chủ, 
Vẹn Toàn Lãnh Thổ của Việt Nam
______________________________________
PO BOX 262066, TAMPA, FL 33685
Tel 813-507-1195 - Email: Lienket.QnHn@gmail.com
Ủng hộ xin đề: UCVHO (chữ tắt Anh ngữ của HĐLKQNHN )

Comments