Đừng bỏ qua một dịp gặp nhà văn, nhà báo Andrew Lâm, con trai của Trung Tướng QLVNCH Lâm Quang Thi.. sẽ đến nói chuyện với đề tài: Hành trình trong ký ức: từ Việt Nam sang Bắc Mỹ...

posted Apr 28, 2015, 5:56 AM by Le Phan   [ updated May 7, 2015, 10:58 AM ]
Comments