Đóng góp ý kiến giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại của Liên Hội.

posted Dec 11, 2019, 3:09 PM by Le Phan
On Wednesday, December 4, 2019, 04:08:26 a.m. NST, Harry Mai <harrymaiphuhung@gmail.com> wrote:

Kính thưa Quý Chủ Tịch Đoàn Liên Hội, Ban Quản Trị các Hội Thành Viên, Phương Tiện Truyền Thông, Bậc Trưởng Thượng, Nhân Hào Nhân Sĩ, Đồng Bào và Đồng Hương,
 
Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver (CĐNVVGV) trân trọng kính gởi Thông Báo của Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver về Buổi họp Ngày 14-4-2019 của Liên Hội Người Việt Canada.

Bản Thông Báo này sẽ được đăng tải trên Thời Báo Vancouver, Toronto và Montreal trong tuần này.
 
Kính mong quý vị chuyển tải rộng rãi bản Thông Cáo CĐNVVGV đi khắp nơi trên thế giới.
 
Trân trọng,
 
Mai Phú Hưng
Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater VancouverNgày 10-12-2019

Kính thưa quý Chủ Tịch Đoàn, Ban Chấp Hành và Ban Kiểm Soát LHNVC, cùng quý đồng hương:

        Vừa rồi tôi nhận được Thông báo của Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver (Thông báo của Hội Vancouver) do anh Mai Phú Hưng ký tên, phủ nhận kết quả bầu cử của buổi họp Liên Hội ngày 14-4-2019. Tôi, Nguyễn Thái Trung, là một trong 3 thành viên của Ủy Ban Bầu Cử cho buổi họp đó, gửi thư này đến quý vị và những đồng hương quan tâm đến Liên Hội và cộng đồng người Việt tại Canada với mục đích làm sáng tỏ một số vấn đề nêu lên trong Thông báo và cũng như đóng góp ý kiến giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại của Liên Hội.

        Thông báo của Hội Vancouver viết rằng buổi họp bầu cử ngày 14-4-2019 đã vi phạm một số Điều Lệ và Nội Quy của Liên Hội cho nên không hợp lệ. Sau đây tôi xin trình bày những sự kiện tôi đã chứng kiến cho thấy các tố cáo này có tính cách thiên vị và chia rẽ cộng đồng.

1. Thông báo viết: “Hầu hết những người được bầu là những người đã liên tiếp vi phạm Điều Lệ và Nội Quy của Liên Hội từ năm 2016,” nên không được phép tham gia vào Ban Chấp Hành Liên Hội.

        Lý luận cấm những thành viên khiếm diện bị thua kiện tại tòa Thượng Thẩm British Columbia không được ra ứng cử là hoàn toàn vô căn cứ. Ủy Ban Bầu Cử đã đọc kỹ và thực hành đúng theo các điều kiện ghi trong án lệnh ngày 15-2-2019: LHNVC phải tổ chức bầu cử Ban Lãnh Đạo mới trong vòng 60 ngày để thay thế Ban Lãnh Đạo hiện thời (đã được bầu trong ĐHĐ Montreal 2016.) Án lệnh này không đề cập đến điều kiện cho những ai muốn ra ứng cử. Nếu có thì chị Nguyễn Đăng Mỹ, đại diện của Hội Vancouver trong Ủy Ban Bầu Cử đã đưa ra thảo luận trong các buổi họp viễn liên của Ủy Ban. Khi anh Hưng đòi hỏi Chủ tọa phải loại bỏ các ứng cử viên trong buổi họp, chúng tôi đề nghị anh Hưng viết thư khiếu nại đến Chủ Tịch Đoàn để triệu tập cuộc họp và biểu quyết biện pháp kỷ luật (như vô hiệu hóa kết quả thắng cử của các ứng cử viên nếu họ vi phạm Điều Lệ LH.) Nhưng anh Hưng đã không chọn giải pháp đó như là thủ tục hợp thức ghi trong Điều Lệ.

        Chúng tôi nhận thấy anh Hưng vẫn tiếp tục dựa vào lý do ‘vi phạm Điều Lệ và Nội Quy’ để chỉ trích và chống đối các ĐHĐ và cuộc họp của Liên Hội nếu kết quả không vừa ý anh. Trong khi đó anh Hưng làm ngơ không lên tiếng về những sai trái hay vi phạm Điều Lệ của chính Hội Vancouver và của cá nhân anh Hưng, như trong vài trường hợp điển hình sau đây:
 
   a) Vi phạm Điều Lệ 3: “Thành viên của LH phải có hoạt động liên tục, có ban chấp hành, có điều lệ, có đăng ký với chính quyền,và chấp nhận tôn chỉ của Liên Hội.”
        Trong một chuổi họp bất thường của LH ngày 22-24 tháng 8, 2014 tại Toronto, anh Mai Phú Hưng khẳng định rằng Ban Chấp Hành của anh là đại diện chính thức của Hội Vancouver trong lúc đang còn tranh chấp với BCH của ông Hà Tấn Phát (Có lẽ nhiều quý vị còn nhớ việc tranh chấp sôi nổi trên báo chí và mạng xã hội giữa 2 BCH của Hội Vancouver trong những năm đầu của thập niên 2010.)

        Sau khi được chấp nhận làm thành viên Liên Hội, anh Hưng hứa với ĐHĐ sẽ nộp giấy phép hoạt động của chính quyền tỉnh bang British Columbia trong một thời gian ngắn. Nhưng 4 tháng sau đó tại ĐHĐ Bất Thường Ottawa của Liên Hội ngày 26-28 tháng 12, 2014 anh Hưng vẫn không nộp giấy đăng ký cho ĐHĐ như đã hứa.

Như vậy BCH của anh Hưng đã vi phạm Điều Lệ 3 khi mạo nhận đã có giấy phép đăng ký tại ĐHĐ Toronto và Ottawa trong năm 2014.

    b) Vi phạm Điều Lệ 11: ”Họp ĐHĐ chỉ có giá trị khi có sư hiện diện của đại biểu của ít nhất ½ tổng số thành viên.”
        Trong số những thành viên tham dự ĐHĐ Toronto (July 2014) và ĐHĐ Ottawa (December 2014) ít nhất 3 thành viên (chưa kể Hội Vancouver) không có đăng ký hoặc mất giấy phép hoạt động của chính quyền tỉnh bang. Như vậy tổng số thành viên hợp lệ và có quyền bầu cử dưới 50% (5/11 hội). Chiếu theo Điều 11, các ĐHĐ Toronto và Ottawa trong năm 2014 không đủ túc số, do đó không hợp lệ.
        Chúng ta không thấy anh Hưng lên tiếng tố cáo hay thú nhận các vi phạm Điều Lệ 3 và 11 kể trên, mà còn nộp biên bản họp của các ĐHĐ bất hợp lệ này với đơn thưa kiện BCH của ĐHĐ Montreal 2016 tại toà án Vancouver!

    c) Vi phạm Điều Lệ 7: ”Số đại biểu được quyền bỏ phiếu trong ĐHĐ được ấn định như sau:
                - 2 đại biểu nếu Hội thành viên có 30 - 100
                - 3 đại biểu nếu Hội thành viên có 101 – 300
                - 4 đại biểu nếu Hội thành viên có 301 – 500
                - 5 đại biểu nếu Hội thành viên có từ 501 trở lên.”

Trong nhiều năm qua, các ĐHĐ Liên Hội đã vi phạm Điều 7 khi cho phép một số thành viên được cử 4 - 5 đại biểu bỏ phiếu mặc dù họ có dưới 300 hội viên. Gần đây trong cuộc họp ngày 14-4-2019, Hội Vancouver đã cử 5 đại biểu tham dự nhưng không ghi số hội viên trong giấy đăng ký tham dự. Khi chúng tôi muốn áp dụng Điều 7 để ấn định số đại biểu thì chị Nguyễn Đăng Mỹ (đại diện Hội Vancouver) đề nghị thay thế với ‘tiền lệ’ của Liên Hội là 2 đại biểu cho hội đoàn thành phố nhỏ và 4 - 5 đại biểu cho hội đoàn thành phố lớn. Một lần nữa chúng tôi không thấy anh Hưng lên tiếng phản đối việc Ban tổ chức và Hội Vancouver vi phạm Điều Lệ 7 này. (Đến ngày hôm nay số hội viên của Hội Vancouver vẫn còn là một bí mật!)

2. Vu khống ứng cử viên.
        Anh Mai Phú Hưng tố cáo chị Đặng Thị Danh trong buổi họp 14-4-2019, đã vu khống cô Nguyễn Khuê-Tú đã hợp tác ký đơn kiện các cô bác trong Liên Hội nên sẽ không được sự ủng hộ của chị Danh. Tôi không nhớ rõ chi tiết các lời lẽ trách móc có tính cách xúc phạm danh dự của cô Khuê-Tú không? Thiết nghĩ việc cử tri chất vấn các ứng cử viên trong lúc vận động tranh cử là quyền tự do trong chế độ dân chủ.

Tôi xin đề nghị Chủ Tịch Đoàn nghe lại băng ghi âm (audio tape) của cuộc họp bầu cử và triệu tập cuộc họp viễn liên với chị Danh và cô Khuê-Tú để làm sáng tỏ (và giải quyết) vấn đề đáng tiếc này. Riêng tôi có nghe được một chi tiết có thể liên quan đến cuộc đối thoại đó, nên muốn chia sẻ với mọi người trong cuộc họp viễn liên.

3. Vi phạm Điều Lệ 19: ”BCH LH phải được bầu kín.”
        Cuộc họp ngày 14-4-2019 được tổ chức qua viễn liên (Internet.) Tuy nhiên vì có một số đại biểu tham dự bằng telephone BTC không thể tổ chức bỏ phiếu kín qua ‘Zoom Meeting’ được. Do đó BTC đề nghị bầu công khai và đa số đại biểu đồng ý (vì lý do không thể hoãn lại cuộc bầu cử.) Bây giờ anh Hưng lại tố cáo Ban Tổ Chức vi phạm Điều Lệ và cố tình loại phiếu của một số đại biểu. Có lẽ vì kết quả không vừa ý anh.

4. Vi pham Điều 24 - Nội Quy: “BCH LH không được quyền kiêm nhiệm bất cứ chức vụ nào trong CTĐ cũng như trong hội thành viên.”
        Trong quá khứ Liên Hội đã có một ‘tiền lệ’ từ các ĐHĐ năm 2000 – 2012 khi cho phép thành viên BCH của hội địa phương vào phục vụ BCH Liên Hội vì lý do thiếu nhân lực, nhất là những người có nhiều kinh nghiệm và tinh thần phục vụ cộng đồng. Tiền lệ này cũng được biểu quyết và chấp thuận trong ĐHĐ Montreal 2016 khi một số thành viên của hội đoàn địa phương được bầu vào BCH Liên Hội. Nhưng như chúng ta đã biết anh MPH và Hội Vancouver đã kiện BCH của ĐHĐ Montreal ra tòa Thượng Thẩm British Columbia với lý do vi phạm Điều 24 của Nội Quy Liên Hội.

        Quý vị có thể đặt câu hỏi: Tại sao tiền lệ về số đại biểu bỏ phiếu tại ĐHĐ được chấp nhận thay thế Điều 7 trong khi tiền lệ về bất khả kiêm nhiệm thay thế Điều 24 lại bị Hội Vancouver chống đối và kiện ra tòa?

5. Đề nghị giải quyết khủng hoảng của Liên Hội và hướng về tương lai
        Có lẽ đa số thành viên Liên Hội đã không chú ý hay vô tình vi phạm một điều rất quan trọng trong Điều Lệ LH. Đó là Điều 2 – Tôn Chỉ: “Liên Hội Người Việt Canada là một tổ chức không có tính cách vụ lợi, tôn giáo, đảng phái hay nghề nghiệp, được thành lập nhầm kết hợp các tổ chức người Việt quốc gia tại các địa phương ………….. Liên Hội sẽ thực hiện các mục tiêu sau đây:
                1) Phát huy mối liên lạc giữa các hội người Việt quốc gia tại các địa phương tại Canada;
                2) Phối hợp các hoạt động của tập thể người Việt quốc gia tại Canada trong phạm vi bảo tồn và phát huy văn hóa Việt, cổ võ và hợp tác văn hóa với các sắc dân khác;
                3) Phát triển tinh thần liên đới, ý thức trách nhiệm cộng đồng bằng mọi hình thức để tiến tới sự kết hợp rộng lớn của toàn thể cộng đồng người Việt tại hải ngoại.”

Nếu không thực hiện được những mục tiêu trên thì Liên Hội sẽ mất lòng tin tưởng cũng như sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Canada.

Do đó chúng tôi xin đóng góp vài ý kiến sau đây để giúp giải quyết các khó khăn của Liên Hội nếu chúng ta đồng ý gát bỏ các tranh chấp để hợp tác xây dựng lại LH:
                1) Yêu cầu ngưng các hành động có hại cho tổ chức Liên Hội.
                2) Tu Chỉnh Điều Lệ và Nội Quy: Bản Điều Lệ (1988) hiện tại của Liên Hội đã tồn tại hơn 30 năm.
Văn kiện quan trọng này chưa bao giờ được tu chỉnh mặc dù có những cố gắng sửa đổi từng phần hay toàn bộ gần đây (năm 2014 và 2018) nhưng bị thất bại vì chia rẽ nội bô. Nhiều điều lệ trong tài liệu này đã lỗi thời và không thích hợp với luật lệ mới về Corporations của Canada, cũng như không phản ảnh đúng hoàn cảnh hiện tại của cộng đồng người Việt trước đe dọa phá hoại của các tổ chức thân cộng sản tại Canada.
Xin đề nghị Chủ Tịch Đoàn lập Ủy Ban Tu Chỉnh Điều Lệ và mời các thiện nguyện viên có nhiều kinh nghiệm cộng đồng và kiến thức pháp lý tham gia.
                3) Mở rộng Ban Chấp Hành: Mời những người trẻ có tài năng và nhiệt huyết (như cô Khuê-Tú) vào các chức vụ như Ủy viên nhân quyền, Ủy viên báo chí và truyền thông, Ủy viên ngoại vụ, để hổ trợ cho BCH.
                4) Lập Ủy Ban Gây Quỹ: để giúp LH có quỹ hoạt động và trả tiền lệ phí tòa án Vancouver.
                5) Soạn thảo các kế hoạch hoạt động nhằm kết hợp lại cộng đồng người Việt Canada.

        Mong quý Thành Viên và Ban Lãnh Đạo LH cùng nhau thảo luận và thực hiện những đề nghị trên càng sớm càng tốt với mục tiêu hoàn tất trong năm 2020.

Trân trọng,
Nguyễn Thái Trung
Hội Người Việt Saskatoon
Comments