Đồng bào tại thành phố Toronto tham dự diễn hành ngày Quốc Khánh Canada 150

posted Jul 7, 2017, 5:29 AM by Le Phan
Chủ tịch Liên Hội Người Việt Canada, BS Lê Thuần Kiên và ông Nguyễn Kỳ, phó chủ tịch ngoại vụ LHNVC cùng đồng bào tại thành phố Toronto tham dự diễn hành ngày Quốc Khánh Canada 150Một rừng CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ của Cộng Đồng Người Canada gốc Việt tại Canada được chính phủ Canada 
chính thức công nhận, cùng với "Ngày Hành Trình Tìm Tự Do" 30/4.

A plethora of the 3 RED STRIPES ON YELLOW BACKGROUND) of the Vietnamese Canadian Community's Heritage & Freedom Flag in ALL OF CANADA, officially recognized by the Canadian Government in 2015, is proudly displayed at the Nations' Parade in Toronto on July 1st in commemoration of its 150th Anniversary.

http://thuduc-ontario.ca/Folder/canada-150/index.html

Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Ontario Diễn Hành Happy 150th Birthday Canada.

Comments