Đêm Cơm Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chùa Hiếu Giang

posted Aug 13, 2018, 1:24 PM by Ottawa Nguyen   [ updated Sep 24, 2018, 5:40 PM by Kim Doan ]

Xin chân thành cảm tạ sự ủng hộ nồng nhiệt của tất cả quý vị thân hữu gần xa cho buổi cơm và văn nghệ gây quỹ cho Chùa Hiếu Giang.
Vì chỗ mướn có giới hạn số người tham dự theo luật thành phố nên chúng tôi không thể có thẩm quyền bán thêm vé tại cửa đêm hôm đó, xin tất cả qúy vị thông cảm cho chúng tôi.

Comments