ĐẠI SƯ VIỆN TRƯỞNG HOÀ THƯỢNG ...

posted Oct 7, 2011, 7:29 PM by Cong Dong Nguoi Viet Ottawa

ĐẠI SƯ VIỆN TRƯỞNG HOÀ THƯỢNG LOBSANG JAMYANG của tu viện Sera Mey tại Ấn Độ, chùa Geden Shoeling tại California và chùa Manjushri Buddhist tại Longueuil Canada, sẽ đến Ottawa vào tháng 10, 2011 cùng với thầy Norbu Phuntsok. Kính mời quí phật tử đến tham dự những buổi lễ và thuyết pháp do Đại Sư Hoà Thượng Lobsang Jamyang ban:

Giảng pháp: về 3 nguyên tắc của con đường dẫn đến giác ngộ

Thứ bảy ngày 1 tháng 10, 2011 lúc 14h00pm chiều

Lễ Phật Như Ý (mang đến sự thịnh vượng)

Chủ nhật ngày 2 tháng 10, 2011 10h00am SÁNG

tại  CHÙA TỪ ÂN – 3591 Albion Road, Ottawa

Lễ Tẩy Trừ Nghiệp Chướng Của Dạ Ma Phật

(che chở và tiêu trừ những nghiệp chướng)

Chủ nhật ngày 9 tháng 10, 2011 10h00am SÁNG

tại CHÙA PHỔ ĐÀ – 11 Chemin Katimavik, Val-des-Monts

Lễ Phật Dược Sư (giải trừ những nghiệp xấu, và đau đớn vì bệnh tật)

Chủ nhật ngày 16 tháng 10, 2011 10h00am SÁNG

tại CHÙA HIẾU GIANG NI TỰ – 4629 Bank Street, Ottawa        

ĐỂ CÓ THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC THÚY SAN: 613-301-4258 hoặc 514-247-3014

 

Comments