Đại lễ Vu Lan 2013 tại chùa Từ Ân

posted Aug 3, 2013, 5:47 PM by Le Phan
Xin thông báo cùng toàn thể phật tử Ottawa v/v đại lễ Vu Lan 2013

Chùa Từ Ân sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan vào ngày chủ nhật 25 tháng 8, 2013. 

Lúc 10 giờ sáng... Thượng Tọa Thích Chân Thể sẽ về Ottawa làm lễ cúng cửu huyền thất tổ 

Và lúc 11 giờ sáng... khai kinh Vu Lan. 

Và lúc 12 giờ trưa... Văn nghệ Vu Lan.

Ban Trị Sự Trân Trọng Kính Mời
Comments