Đại Lễ Phật Đản tại chùa Hiếu Giang - Phật Lịch 2556

posted Jul 6, 2012, 2:09 PM by Le Phan   [ updated Jul 7, 2012, 12:38 PM ]
 Ngày 20 tháng 5 năm 2012 vừa qua, Chùa Hiếu Giang đã long trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản 2556, dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Trường Phước trụ trì chùa Quan Âm và Sư Cô Thích Nữ Viên Tánh trụ trì chùa Hiếu Giang cùng với đông đủ chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni và đồng bào Phật tử Ottawa, Montreal và Toronto về tham dự đại lễ. Tiếp theo phần nghi lễ cúng Phật là lễ tắm Phật, sau đó đồng bào Phật tử đã ở lại thọ trai dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân Ottawa.


Comments